Kwart werknemers bang voor delen gevoelige data

Onderzoeksbureau Western Digital deed onderzoek naar hoe werknemers (datagebruikers) en werkgevers (datamanagers) omgaan met zeer gevoelige gegevens. Hieruit blijkt dat 68 procent van de datamanagers gelooft dat het gedrag van werknemers een grotere bedreiging vormt voor zeer gevoelige gegevens dan externe hackers, en dat een op de vier gegevensbeveiligingsincidenten is ontstaan bij werknemers.

Bewust van risico’s

Datagebruikers zijn zich bewust van de risico’s: 22 procent van de respondenten denkt dat ze het afgelopen jaar bewust of onbewust gevoelige gegevens in gevaar hebben gebracht. Over diezelfde periode geeft 62 procent van de leidinggevenden aan dat ze beveiligingsdreigingen en -incidenten zagen toenemen. Toch blijven datagebruikers risico lopen als het gaat om het delen en opslaan van gegevens, met name door slechte beveiliging. Meer dan de helft (55 procent) van de datagebruikers heeft toegang tot data waarvan ze denken dat dat niet de bedoeling is. 98 procent van de gegevensbeheerders denkt dat de beveiliging van de manier waarop zeer gevoelige gegevens opgeslagen en verzonden worden kan worden verbeterd.

Gegevens delen

Er blijft een duidelijke kloof in het gedrag van werknemers tussen de gebruikte methode voor het delen van data en hun aanname van wat de veiligste manier is om gevoelige gegevens te delen. De meest voorkomende methoden voor het delen of verzenden van zeer gevoelige data door werknemers waren e-mail (47 procent) en cloud- of online bestandsdeling (45 procent), gevolgd door HDD/SSD (31 procent) en USB-drives (25 procent). Deze cijfers suggereren dat gebruiksgemak en vertrouwdheid sleutelfactoren zijn in het besluitvormingsproces als het gaat om het delen van gevoelige gegevens.