Koepelorganisaties archiefsector bundelen krachten

De Branchevereniging van Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) en de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) gaan met ingang van 2016 intensief samenwerken. De leden van BRAIN en KVAN hebben daarmee ingestemd. De besturen van beide verenigingen werken de komende maanden aan een gezamenlijk activiteitenprogramma, dat voor de zomer aan de leden wordt gepresenteerd.
“Samenwerken is cruciaal om de slagkracht van de archiefsector te vergroten en de innovatie van de sector op te pakken,” aldus BRAIN-voorzitter Chantal Keijsper in een persbericht. Als richtinggevende principes voor hun intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking kiezen BRAIN en KVAN voor ‘focus’ en ‘massa’. De focus is gericht op het digitaal informatiebeheer, dat het functioneren van archiefinstellingen en archivarissen drastisch verandert en nieuwe eisen stelt aan hun rol, positie en functioneren.
Vanwege de omvang, de veelvormigheid en de complexiteit van de opgaven rondom het digitaal informatiebeheer achten BRAIN en KVAN verdere krachtenbundeling wenselijk. KVAN-voorzitter Hannie Kool-Blokland: “Vanuit het perspectief van de vervagende grenzen tussen informatiebeheer en de traditionele archieftaak is het zaak om onze blik te verbreden en contacten met de SOD, KNVI en andere verenigingen te intensiveren.” BRAIN en KVAN gaan daarom de komende tijd samen op zoek naar nieuwe samenwerkingsopties in aanpalende werkvelden.
BRAIN en KVAN kiezen ervoor om in een netwerkstructuur te gaan samenwerken. Beide verenigingen blijven bestaan en geven op basis van een gezamenlijke visie mandaat aan programmagroepen om het gezamenlijke inhoudelijke programma vorm te geven en uit te voeren. Zij voegen hun verenigingsbureaus samen en maken praktische afspraken over communicatie en woordvoerderschap. Om mogelijke spanningen tussen beroepspraktijk en instellingspraktijk te kunnen opvangen en oplossen, stellen zij een Commissie Beroepspraktijk in.