KNVI, Ngi-NGN en SOD fuseren tot één beroepsorganisatie

Per 1 januari 2017 zullen de beroepsverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD samengaan tot één beroepsvereniging, die verdergaat onder de naam KNVI. De nieuwe organisatie vertegenwoordigt meer dan 200.000 professionals op het gebied van informatievoorziening en informatiebeheer.

De drie betrokken organisaties stellen in een persbericht (pdf) dat Nederland met de fusie voorop loopt in de vakontwikkeling en het samenbrengen van expertises binnen dit werkveld.
Het proces van het samengaan van de KNVI (Koninklijk Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals), de Vereniging SOD (vakvereniging voor documentaire Informatievoorziening en administratieve organisatie) en Ngi-NGN (beroepsvereniging van ICT-professionals) werd vorig jaar in gang gezet met het ondertekenen van intentieverklaringen door KNVI, SOD en Ngi-NGN.
Op 12 april jl. hielden de drie besturen een bijeenkomst om de roadmap voor het samengaan dit jaar te bespreken. ´Het informeren en meenemen van de leden en van het internationale en nationale netwerk staat daarbij voorop. Het aantal producten en diensten aan de leden dat de gezamenlijke verenigingen te bieden hebben, wordt eerst samengebracht. Daardoor krijgen leden van de nieuwe KNVI een uitgebreid aanbod van bijeenkomsten, evenementen, een groot netwerk en toegang tot veel content. Informatieprofessionals kunnen daarmee hun vak optimaal bijhouden en blijven duurzaam inzetbaar en mobiel,´ aldus de drie organisaties in het persbericht.
Op 15 maart is een website gelanceerd om het proces van samensmelting van de drie beroepsverenigingen te ondersteunen en zichtbaar te maken. Het tijdpad waarlangs de fusie tot stand moet komen is beschreven in dit stappenplan (pdf’).