Internationaal gestandaardiseerde rechtenstatements voor erfgoedinstellingen gelanceerd

Op 14 april lanceerde Kennisland de website rightsstatements.org. Hier zijn internationaal gestandaardiseerde rechtenstatements voor gedigitaliseerd erfgoed te vinden. Ze zijn een aanvulling op de bestaande Creative Commons-licenties en maken het mogelijk om informatie over de auteursrechtelijke status van objecten uit hun collecties te leveren op een gestandaardiseerde en machineleesbare manier. Erfgoedinstellingen over de hele wereld kunnen ermee aan de slag.
Rightsstatements.org bouwt voort op het mede door Kennisland ontwikkelde Europeana Licensing Framework. In de afgelopen achttien maanden heeft Kennisland, als onderdeel van de International Working Group on Interoperable Rights Statements, rechtenstatements ontworpen die onafhankelijk van een specifieke, nationale auteursrechtelijke context werken. Het is de bedoeling dat deze rechtenstatements de standaard voor het communiceren van de rechten- en hergebruikstatus voor online erfgoed worden.
Via rightsstatements.org worden op dit moment elf verschillende rechtenstatements aangeboden. Deze rechtenstatements zijn ontwikkeld voor situaties waarin het voor erfgoedinstellingen niet mogelijk is om Creative Commons-licenties of een van de Creative Commons Public Domain-tools toe te passen.
(Bron: www.kl.nl)