KNAW beschouwt zelfplagiaat niet als plagiaat

Zelfplagiaat is geen plagiaat. Het is beter om deze term helemaal niet meer te gebruiken. Dat adviseert de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) naar aanleiding van de recente ophef rondom Peter Nijkamp, professor in de ruimtelijke economie van de Vrije Universiteit van Amsterdam, die meerdere keren zijn eigen werk zou hebben geciteerd in wetenschappelijke artikelen zonder bronvermelding.Een commissie van de KNAW heeft gekeken naar het ”grijze gebied” tussen plagiaat en correct hergebruik van teksten, ideeën en onderzoeksresultaten. Bij hergebruik van eigen teksten is bronvermelding wenselijk, maar niet altijd noodzakelijk, schrijft de KNAW. De wetenschappelijke organisatie beveelt aan om in een volgende versie van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening bredere richtlijnen op te nemen over correct hergebruik van eerder gepubliceerd materiaal.

KNAW licht het advies op de eigen site toe: “Plagiaat is het zich toe-eigenen van gepubliceerd materiaal van een ander, zonder voldoende recht te doen aan de oorspronkelijke auteur(s). ‘Zelfplagiaat’ is daarmee een onzuivere term: wetenschappers kunnen zich immers niet onrechtmatig eigen materiaal toe-eigenen. De term kan beter helemaal vermeden worden, omdat die ten onrechte de suggestie wekt dat er sprake is van een ernstige schending van de wetenschappelijke integriteit.”

Een pdf van het KNAW-briefadvies Correct Citeren is te downloaden op de website van de KNAW.