Kennis en kunst op mini-symposium InfoManagement

Op 25 april vierde Annemieke Jurgens van InfoManagement zowel een zakelijk als een persoonlijk jubileum. ‘Kennis en kunst: onze behoefte aan verzamelen’ was het thema.

Door: Marieke Kramer

Verzamelen is van alle tijden en van alle mensen. Zit het soms in onze genen? Dat was de vraag bij het feestelijke mini-symposium van InfoManagement, dat georganiseerd werd ter gelegenheid van het 27,5-jarig bestaan van het bureau.

Vijf experts op het terrein van kennis, kunst en verzamelen gaven hun visie, zowel vanuit de informatie- en bibliotheeksector als vanuit de kunstsector.

Volgens historicus Henk Nellen is verzamelen een oerdrift. Hij toonde dit aan door de activiteiten en werken van drie verzamelaars uit de 17e eeuw te bespreken: John Dury en Gabriel Naudé (beiden ook bibliothecaris) en Hugo Grotius.

Emeritus hoogleraar Informatiewetenschap John Mackenzie Owen stelde dat bibliotheken overbodig gevonden worden of zijn, de burger is zijn eigen bibliothecaris en door de digitalisering en daaruit voortvloeiende beschikbaarheid is het verzamelen overbodig geworden. En toch zijn bibliotheken zo populair. Hoe kan dat? Volgens hem is de discussie over bibliotheken er eigenlijk een over lezen. Analoog lezen zou beter zijn dan digitaal lezen. ‘Van lezen word je een beter mens’. Hij betwijfelt dat en roept op jongeren te stimuleren tot het nieuwe digitale lezen.

Rik Maes, initiatiefnemer van de Academy for Information & Management, pleitte voor een andere manier van informatiemanagement bedrijven: kunstig informatiemanagement. Inspireren in plaats van informeren, leren van ‘verschilligheid’, (pseudo-)zekerheden loslaten, leren van kunstenaars en ontwrichtende vragen stellen.

Kunsthistorica Fransje Kuyvenhoven gaf, als conservator en onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), inzicht in de aard, groei en omvang van de verzameling kunst in de Rijkscollectie. En hoe er nu, door geld- en ruimtegebrek, weer heel hard gewerkt moet worden aan het ontzamelen.

Geneticus Martijn Breuning was bij uitstek geschikt voor een antwoord op het ‘genenvraagstuk’: volgens hem zijn onze genen zelf een verzameling. Hij besprak en toonde zijn eigen kunstcollectie: werken van de schilder en graficus Harry van Kruiningen (1906-1996). Dat had hem in contact gebracht met Annemieke Jurgens, zelf ook verzamelaar van (hedendaagse) kunst. Een van haar nieuwste projecten is namelijk het samenstellen van een oeuvrecatalogus van Van Kruiningen en het schrijven van zijn biografie. Om bekende maar onvindbare kunstwerken van hem op te sporen lanceerde zij haar nieuwe website Schilderijengezocht.nl.

En wat verzamelt de ‘gemiddelde’ informatieprofessional? Columnist Eric Sieverts had de antwoorden van de aanwezigen op een vraag hiernaar geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat dat vooral boeken en kunst zijn. Daarna vooral gebruiksvoorwerpen, personalia en prullaria. Op de laatste plaats eindigde de categorie bibliothecaria (met ansichtkaarten met bibliotheken en foto’s van strandbibliotheken). Overigens verzamelt Sieverts zelf Ooievaar Pockets.

Jurgens, die InfoManagement in 1992 overnam en tot zijn overlijden in 2010 de zaak runde met haar partner Rob Troost, gaat door met haar werk als adviseur in kennis en kunst. Ook verwacht ze de komende jaren de reeks van symposia en masterclasses voort te zetten.