KB publiceert rapport over makerplaatsen in bibliotheken

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een onderzoeksrapport uitgebracht waarin nader wordt ingegaan op het fenomeen makerplaats, dat openbare bibliotheken de laatste jaren in toenemende mate in hun dienstverlening zijn gaan incorporeren. 
Een makerplaats wordt in het rapport, getiteld Makerplaatsen in openbare bibliotheken (pdf), omschreven als een faciliteit waar bibliotheken ‘de ruimte, de benodigde apparatuur en begeleiding [bieden] waardoor hun bezoekers kunnen ontdekken, leren en proberen. Spelenderwijs leren ze met nieuwe apparatuur omgaan en doen ze belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden op zoals mediageletterdheid, kritisch denken, communicatie, samenwerking en creativiteit.’
Samen met de TU Delft en de Hogeschool Rotterdam onderzocht de Koninklijke Bibliotheek de wijze waarop Nederlandse bibliotheken invulling geven aan hun makerplaatsen en welke ruimtelijke en programmatische consequenties dit heeft. Van de 152 basisbibliotheken deden er 102 mee aan de online enquête en daarvan gaven er 42 aan een volwaardige makerplaats te hebben. De enquête werd uitgevoerd in de periode van 5 december 2017 tot en met 8 februari 2018.
Lees verder op www.bibliotheekblad.nl