KB ontvangt 33 miljoen voor versterking digitale infrastructuur bibliotheken

KB, de nationale bibliotheek heeft met succes een aanvraag ingediend bij de overheid om de digitale infrastructuur van bibliotheken te versterken. Het budget komt voort uit de regeling Werk aan Uitvoering (WaU) die is ingesteld naar aanleiding van de toeslagenaffaire, met als doel de digitale dienstverlening van overheidsinstanties te verbeteren.

De KB kwam in aanmerking voor de regeling omdat ze een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van de rijksoverheid is, zo schrijft de VOB. De aanvraag is ingedeeld in vier deeltrajecten:

  • Er wordt geïnvesteerd in het vervolg op de G!DS en de Cockpit en de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening rondom de educatief-maatschappelijke bibliotheek.
  • Er wordt ingezet op een vervolg van Single Identity. Dit project is al in volle gang, maar kan met deze investering worden verbreed naar andere sectoren.
  • Er is budget voor de doorontwikkeling van Website as a Service (WaaS), een voorziening die de KB biedt aan openbare bibliotheken om burgers op een laagdrempelige manier digitaal van diensten te voorzien.
  • De KB wil de gelden verder inzetten voor het gebruik van kunstmatige intelligentie om collecties toegankelijker en inclusiever te maken. In eerste instantie gaat dat om de collectie van de KB zelf, bijvoorbeeld middels betere metadatering. Die inzichten kunnen in een later stadium ook op de collecties van openbare bibliotheken worden toegepast.

De KB krijgt tot en met 2031 de tijd om deze projecten uit te voeren. Meer hierover lees je hier.