KB koopt collectie rond François Hemsterhuis, de ‘Bataafse Socrates’

De Koninklijke Bibliotheek heeft een collectie rond de achttiende-eeuwse Nederlandse filosoof François Hemsterhuis (1721-1790) aangekocht. Hemsterhuis (de ‘Bataafse Socrates’) is na Spinoza de belangrijkste Nederlandse filosoof, die vooral Duitse denkers als Goethe, Herder en Jacobi heeft beïnvloed.

De verzameling bevat verloren gewaande tekeningen, brieven en handschriften van Hemsterhuis zelf en van mensen uit zijn directe omgeving, zoals zijn ‘muze’ Amalia Gallitzin, de vrouw van de Russische gezant in Den Haag. Met steun van o.a. de Vriendenvereniging en het Prins Bernhard Cultuurfonds kon de KB deze unieke collectie verwerven.

Particuliere verzameling
De verzameling is in ruim dertig jaar in alle stilte bijeengebracht door een Duitse particulier uit Keulen. De collectie bevat van Hemsterhuis zelf handschriften, gedrukte werken, luxe exemplaren van zijn publicaties en eigenhandige tekeningen. Daarnaast boeken uit de bibliotheek van Amalia Gallitzin – die soms uit die van Hemsterhuis komen – portretten van tijdgenoten, en reproducties naar oude meesters door de beroemde kunstverzamelaar Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798), met eigenhandige opdrachten aan zijn vriend Hemsterhuis. Met deze aanvulling, die bovendien uitvoerig gedocumenteerd is, is de KB in Nederland de belangrijkste bewaarplaats van originele stukken rond Hemsterhuis.

Hemsterhuismiddag
Op dinsdag 16 juni a.s. van 15.00-18.00 uur, organiseren de KB en Brill Publishers een Hemsterhuismiddag in de KB, waar de nieuwe wetenschappelijke editie door Jacob van Sluis wordt gepresenteerd. Die middag toont de KB ook enkele bijzondere stukken uit de Hemsterhuis-aanwinst. Aanmelden hiervoor is nog mogelijk.