Kabinet presenteert overheidsbrede visie op generatieve AI

Het Nederlandse kabinet heeft onlangs als een van de eerste EU-lidstaten een visie op generatieve AI gepresenteerd. Hierin wordt het belang benadrukt van ‘het ondernemen van actie met het oog op de mogelijkheden en uitdagingen van deze disruptieve en tegelijk kansrijke technologie’.

De visie sluit aan op verschillende al lopende miljoeneninvesteringen vanuit onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en overheden om Nederland beter aan te sluiten op de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. ‘We willen onze waarden en welvaart in Nederland behouden’, zegt coördinerend bewindspersoon (Digitalisering) Alexandra van Huffelen. ‘Het IMF becijfert dat in ontwikkelde economieën mogelijk zo’n zestig procent van de banen door AI wordt getroffen. Bestaanszekerheid in Nederland willen we niet alleen overlaten aan grote techbedrijven. Dit vraagt daarom om een overheid die ambitie en visie heeft, gebaseerd op publieke waarden en op onze doelen: iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk, iedereen kan de digitale wereld vertrouwen en iedereen heeft regie op het digitale leven. Door nu te bepalen waar we voor staan, houden we grip in de toekomst.’

Nieuwe acties kabinet

Het kabinet vraagt de Sociaal Economische Raad (SER) om de impact van AI op de arbeidsproductiviteit, kwantiteit en kwaliteit van werk in kaart te brengen. Daarnaast zal de overheid campagnes gaan voeren om burgers uit te leggen hoe je gegevens kunt beschermen tegen training van generatieve AI-modellen. Ook wordt de inrichting van een veilige en bruikbare publieke nationale AI-testfaciliteit verkend, starten dit jaar vanuit AINEd InnovatieLabs publiek-private samenwerkingen, wordt er gestart met verantwoorde generatieve AI-toepassingen in concrete dienstverlening bij de overheid en komt er een Rijks AI validatieteam dat beschikbare AI-toepassingen gaat beoordelen op bijvoorbeeld non-discriminatie. Tot slot zal het kabinet blijven inzetten op wetgevingsadvisering door toezichthouders over wettelijke kaders.

Met de ontwikkeling van een eigen open taalmodel, GPT-NL, is afgelopen november het startschot gegeven voor het stimuleren van de ontwikkeling van (open) Nederlandse en Europese large language models, in lijn met publieke waarden.

> De Overheidsbrede visie Generatieve Al kun je hier lezen of downloaden.


Het kabinet stelt vier uitgangspunten centraal met betrekking tot generatieve AI in Nederland.
Generatieven AI:

  • wordt op een veilige manier ontwikkeld en toegepast;
  • wordt op een rechtvaardige manier ontwikkeld en toegepast;
  • dient het menselijk welzijn en de menselijke autonomie;
  • draagt bij aan duurzaamheid en onze welvaart.

Beeld boven: overzicht van kansen, mogelijkheden, uitdagingen en risico’s uit de Overheidsbrede visie Generatieve Al.