Kabinet presenteert Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028

Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid en coördinerend bewindspersoon cybersecurity) heeft samen met minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) onlangs de nieuwe Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd. 

‘Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en tegelijkertijd de veiligheid en publieke waarden te beschermen’, dat is het doel van de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028. Hierin zet het kabinet de ambities en acties voor een digitaal veilige samenleving uiteen. De strategie beschrijft de visie op de digitale samenleving en de rol van overheid, bedrijven en burgers daarin. In het bijbehorende actieplan staan concrete acties voor een digitaal veilige samenleving.

De strategie stoelt op vier pijlers waaronder twaalf doelen worden geformuleerd. Deze pijlers zijn: Digitale weerbaarheid van overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties; Veilige en innovatieve digitale producten en diensten; Tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen; Cybersecurity-arbeidsmarkt, onderwijs en digitale weerbaarheid van burgers.

De uiteenzetting van de strategie kun je hier downloaden.