Jubileumtentoonstelling 90 jaar RKD stelt collectie centraal

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis bestaat 90 jaar. Dat wordt gevierd met de jubileumtentoonstelling 90 jaar RKD. Acquisities 1932-2022, waarin de vorming van de collectie van het RKD centraal staat. De tentoonstelling opent 24 mei.

Er zijn veel bronnen die informatie kunnen geven over een kunstwerk. Kunstenaarsbrieven, schetsen en dagboeken helpen bij de duiding en datering. Verfmonsters en infraroodopnames kunnen de onderzoeker veel leren over de techniek. Correspondentie van kunsthandelaren, veilingcatalogi en persdocumentatie geven informatie over de levenswandel van het kunstwerk. Al deze verschillende kunsthistorische bronnen verzamelt het kennisinstituut RKD.

2,5 kilometer aan archiefmateriaal

De collectie van het RKD bestaat uit verschillende onderdelen die elkaar versterken: een imposante kunsthistorische bibliotheek, een grote verzameling van veilingcatalogi, vijf miljoen afbeeldingen van kunstwerken in de beelddocumentatie en ruim 750 archieven van kunstenaars, kunsthandelaren, wetenschappers en andere personen en instanties met een rol in de kunstwereld. Jaarlijks groeit de verzameling met tientallen aanwinsten. Vandaag de dag beheert het RKD ruim 2,5 kilometer aan archiefmateriaal.

Vijf thema’s uit de collectie

De jubileumtentoonstelling 90 jaar RKD. Acquisities 1932-2022 toont kenmerkende objecten binnen vijf thema’s uit de collectie: De Stijl-archieven, ZERO-archieven, fotoalbums, technische documentatie en archieven van kunsthistorici. Het biedt een doorsnede van de reikwijdte aan onderzoeksmateriaal dat het RKD in huis heeft.

De tentoonstelling is te zien van 24 mei tot en met 4 november bij het RKD in Den Haag. Op 9 juni is er om 12.30 een gratis lunchlezing.

Foto: Pierre Delbo, ‘Foto van het atelier van Piet Mondriaan aan Rue du Départ 26 in Parijs’, tussen november 1925 en maart 1926, collectie RKD.