Jos Debeij aangesteld als Afdelingshoofd Bibliotheekstelsel bij de KB

Jos Debeij is per 1 september 2014 aangesteld als Hoofd van de stafafdeling Bibliotheekstelsel (i.o.) van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Debeij is sinds 2007 directeur van de openbare bibliotheek in Deventer.

Dit meldt de KB in een persbericht. Afdelingshoofd Bibliotheekstelsel is een nieuwe functie binnen de KB. In de periode tot 1 januari 2015 treedt Debeij op als kwartiermaker voor de op- en inrichting van de stafafdeling en geeft hij invulling aan de stelseltaken zoals benoemd in de nieuwe bibliotheekwet (Wsob). De Wsob (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) kent de KB een centrale rol toe in het Nederlandse stelsel van openbare bibliotheken. Doel hiervan is de samenhang in het stelsel te versterken en te verbreden. De KB zal zich met haar nieuwe taken inzetten voor het bibliotheekwerk en -stelsel in brede zin en zal zich richten op het stimuleren van synergie en samenhang tussen de wetenschappelijke en openbare bibliotheekdiensten en – voorzieningen.

Algemeen Directeur van de KB Bas Savenije verwacht met de aanstelling van Debeij veel expertise in huis te halen op het gebied van de openbare bibliotheeksector en van verandermanagement en innovatie. Debeij volgde de opleiding tot Bibliothecaris Openbare Bibliotheken aan de BDA te Sittard. Hij was hoofd van diverse openbare bibliotheken en van 1989 tot 1996 directeur van de openbare bibliotheek Deventer. Daarna vervulde hij diverse managementfuncties waarin hij zich onder andere bezighield met bibliotheekvernieuwing. In 2006 won hij de tweejaarlijkse NVB-OB prijs voor vernieuwing en innovatie. In 2007 keerde Debeij terug als directeur van de openbare bibliotheek Deventer.