Joris van Eijnatten gaat als KB-fellow aan de slag

Cultuurhistoricus prof. dr. Joris van Eijnatten onderzoekt dit najaar het veranderende gezicht van Europa tijdens de twintigste eeuw. Hij gebruikt daarvoor de omvangrijke gedigitaliseerde tekstbestanden van de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Joris van Eijnatten gaat na welke wijzigingen het beeld van Europa in de Nederlandse pers onderging tussen 1890 en 1990. Daartoe traceert hij in kranten de populariteit van vrijwel vergeten Europese idealen zoals de Paneuropese Unie tijdens het interbellum. Hij onderzoekt de ontwikkeling van Europese competities zoals het Eurovisiesongfestival of de UEFA Champions League en hij bestudeert de wijze waarop weersvoorspellingen hebben bijgedragen aan het bepalen van Europa’s geografische grenzen. Van Eijnatten legt dergelijke culturele patronen bloot door gebruik te maken van de grote verzameling gedigitaliseerde kranten op Delpher, in combinatie met Text and Data Mining-technieken. Zijn onderzoek zal onder meer uitmonden in een publiekslezing in januari 2017.

Van Eijnatten is hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en is betrokken bij een aantal grote Digital Humanities-projecten zoals Translantis en Asymenc. Hij is de dertiende in de rij onderzoekers die zich sinds 2005 als fellow aan de Koninklijke Bibliotheek en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science (NIAS, Amsterdam) verbonden hebben. Met het fellowship wil het NIAS internationaal en interdisciplinair toponderzoek bevorderen. De KB brengt hiermee haar rol als wetenschappelijke bibliotheek onder de aandacht, en in het bijzonder de onderzoeksmogelijkheden die de digitale collecties bieden.