Jonge mensen traditioneler in hun nieuwsconsumptie dan gedacht

Het clichébeeld is dat jonge mensen nauwelijks nog het nieuws volgen, en dat digitale media geleidelijk de nieuwsvoorziening hebben overgenomen van traditionele media. Uit onderzoek van communicatiewetenschapper Anna van Cauwenberge blijkt die afname niet: zij neemt juist een prominente rol voor traditionele media waar, in het bijzonder televisie. Van Cauwenberge is op 18 mei gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en de KU Leuven.

Eerder onderzoek in de VS en Europa wees op enkele grote tendensen in nieuwsgebruik onder jongeren: van meer naar minder nieuws, van offline naar online en van professionele naar niet-professionele nieuwsbronnen. Gecombineerd met de bevinding dat nieuws geen vast onderdeel meer vormt van de dagelijkse routine van jonge mensen, leek dit een zorgelijke ontwikkeling gezien de cruciale functie van nieuws binnen een democratische samenleving.
5 groepen gebruikers
Uit het onderzoek van Anna van Cauwenberge blijkt deze daling in nieuwsconsumptie niet en traditionele media hebben bij veel jonge mensen juist een prominente rol. Van Cauwenberge onderzocht deze tendensen onder Vlaamse en Nederlandse jonge mensen tussen 15 en 34 jaar door na te gaan hoe en waarom jonge mensen aandacht geven aan nieuws. Ze onderscheidde vijf verschillende groepen nieuwsgebruikers waaronder de Dabblers – zo noemt Van Cauwenberge de groep met weinig interesse in nieuws – maar ook een groep Traditionals, met de krant als belangrijkste nieuwsbron. Van Cauwenberge: ‘Opvallend was een grote dagelijkse tijdsbesteding aan het televisienieuws, over de verschillende groepen heen schommelend tussen 11 en 34 minuten per dag.’
Tips 
Op basis van haar onderzoek geeft Van Cauwenberge concrete aanbevelingen voor nieuwsmakers. Om de aandacht van jonge mensen te trekken moeten ze per verschillende soort nieuwsgebruiker een ander soort strategie bedenken die past bij de manier waarop jonge mensen nieuws betekenis geven en begrijpen en hoe aandacht voor nieuws ingebed is in hun dagelijkse routines.
Onderdeel van zo’n strategie zou een crossmediale, doelgroepgerichte benadering kunnen zijn waarin tekst, beeld en verschillende soorten platforms (zoals krant, televisie en smartphone) elkaar aanvullen en versterken.
Daarnaast zijn innovatieve vormen van nieuwsstorytelling die nieuwsgebeurtenissen in context plaatsen veelbelovend. Van Cauwenberge testte in samenwerking met de krant De Standaard en AxzMedia een nieuwe manier om het nieuws aan te bieden door middel van een zogenaamde developing news story op de tablet. ‘Dat is een nieuwsstructuur die nieuwsartikelen presenteert als een chronologisch verhaal, zeg maar zoals een soap die je op de voet volgt. Uit mijn onderzoek blijkt dat die manier beter werkt dan een traditionele printnieuwsstructuur, zoals bijvoorbeeld een krant, om nieuws te begrijpen.‘
Gevarieerd aanbod
Tot slot toont het onderzoek van Van Cauwenberge dat het cruciaal is om in een gevarieerd nieuwsaanbod te voorzien. Opvallend hierbij was dat jonge mensen eerder geïnteresseerd zijn in het begrijpen van hoe bepaalde gebeurtenissen tot stand komen en evolueren, in plaats van het keer op keer krijgen van feitelijke gegevens over een bepaalde nieuwsgebeurtenis.
(bron: www.ru.nl; beeld: EFEMÉRIDES 2014)