Jeroen Baijens promoveert op data analytics in organisaties

Data analytics

Hoe kunnen organisaties data analytics organisatorisch goed inbedden in hun bedrijfsprocessen? Daarop promoveert Jeroen Baijens 3 december aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn proefschrift is getiteld A multi view approach on data analytics: a process and governance perspective.

Data analytics in organisaties

Bij het gebruik en de implementatie van data analytics lopen bedrijven vaak tegen organisatorische problemen aan, bijvoorbeeld bij het identificeren van een juist werkwijze, de coördinatie tussen management en medewerkers of het inrichten van een juiste organisatiestructuur. Baijens onderzocht welke proces-methodologieën geschikt zijn voor verschillende typen data analytics projecten. Daarnaast ontwikkelde hij een volwassenheidsmodel op het gebied van data analytics governance. Het onderzoek biedt organisaties handvatten bij het kiezen van de juiste procesmethodologie en bij het inrichten van de governance.

Governance in data analytics

Jeroen Baijens identificeerde zes fasen in volwassenheid op het gebied van data analytics governance: het creëren van bewustwording, structureren, meten, langetermijnplanning, aanpassen en uitbreiden. Dit model biedt houvast voor organisaties die hun governance willen verbeteren en inzicht in de volgorde waarin praktijken voor governance worden geïmplementeerd. Daarnaast vormt het model een uitgangspunt voor onderzoek naar de volwassenheid van data analytics governance.

Promotie bekijken

Jeroen Baijens (1992, Stein) deed zijn promotieonderzoek binnen de Bètafaculteit en het Center for Actionable Research van de Open Universiteit (CAROU), gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Hij verdedigt op vrijdag 3 december 2021 om 13.30 uur zijn proefschrift A multi view approach on data analytics: a process and governance perspective aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotores zijn prof. dr. ir. Remco Helms, Open Universiteit, en prof. dr. Rob Kusters, Open Universiteit. De promotie is live te volgen via ou.nl/live.