‘AI zorgt voor meer in plaats van minder werk’

AI

Artificiële intelligentie (AI) wordt steeds meer toegepast in organisaties. Maar hoe gaan organisaties daarmee om? En wat zijn de consequenties van AI op het gebied van werk en organiseren? Lauren Waardenburg onderzocht de ontwikkeling en implementatie van AI-systemen in de praktijk. Haar conclusie: AI leidt juist tot vermeerdering van werk.

We vragen onszelf steeds vaker af of ons werk nog wel blijft bestaan nu we steeds intelligentere technologieën ontwikkelen. Een belangrijke bevinding uit het onderzoek van Waardenburg is dat AI-systemen nog altijd erg afhankelijk zijn van de mens. Zo moeten data worden gemaakt die gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van een algoritme. Ook moeten de uitkomsten van AI-systemen nog worden ‘vertaald’ voordat ze in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Meer werk

Organisaties zijn vaak niet voorbereid op deze taken en juist dat kan leiden tot onverwachte en ongewilde veranderingen in werk. Dit betekent dat, in plaats van een vermindering, dit in het algemeen leidt tot een vermeerdering van werk. Het onderzoek van Waardenburg laat zien dat werknemers hun bestaande werk gaan aanpassen aan de eisen omrent dataproductie.

Promotie

De promotie van Waardenburg vindt plaats op 1 december om 15.45 in de VU Aula. De bijeenkomst is ook te volgen via YouTube. Meer informatie is te vinden op de website van de VU.