Jaarverslag Universitaire Bibliotheken Leiden gepubliceerd

De Universitaire Bibliotheken (UB) Leiden hebben het jaarverslag over 2014 gepubliceerd via Tumblr.com. In het verslag wordt onder meer aandacht besteed aan de overname van de collecties van KIT en KITLV, die samen met de al aanwezige Aziatische collecties The Asian Library zullen gaan vormen.

De UB gaat in het verslag verder in op de financiële huishouding, de bezoekersaantallen, de opening van de koffiebar Café Ubé en op de ontwikkelingen rondom nieuwe diensten op het gebied van datamanagement, data- en textmining, virtual research environments en open access.

Opmerkelijk is dat veel diensten van de UB Leiden een stijging in het gebruik laten zien ten opzichte van het jaar ervoor. Naast een verdubbeling van het gebruik van e-books was er bijvoorbeeld ook sprake van een lichte toename van het aantal uitleningen, het aantal unieke bezoekers van de website en het aantal geraadpleegde artikelen in e-journals.

Het jaarverslag is ook te downloaden als PDF.