Invloed van het Engels op verschillende talen vergelijken met Global Anglicism Database (GLAD)

In het Japans komen meer Engelse leenwoorden voor dan in het Nederlands. In het Nederlands worden die Engelse woorden vaker letterlijk vertaald dan in het Japans. Dit soort informatie is te vinden in de Global Anglicism Database (GLAD) die het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) openbaar heeft gemaakt.

Meeting, inzoomen en selfie. Dat het Engels invloed heeft op het Nederlands zien we vooral in onze woordenschat. En dat geldt niet alleen voor het Nederlands. Om onderzoek te kunnen doen naar de invloed van het Engels op talen van over de hele wereld werd in 2015 het Global Anglicism Database Network opgericht. De GLAD, die gehost wordt door het INT, is een van de resultaten.

De database bevat Engelse leenwoorden die voorkomen in zeventien verschillende talen, waaronder Japans, Nederlands, Duits, Spaans, Grieks en Chinees. In totaal zijn er meer dan 80.000 woorden toegevoegd en de database wordt nog voortdurend aangevuld met nieuwe woorden en talen. Prof. dr. Nicoline van der Sijs is daarbij verantwoordelijk voor het Nederlands, waarin inmiddels al meer dan 9.500 woorden beschikbaar zijn.

Verschillende typen leenwoorden

Er bestaan verschillende typen leenwoorden. Zo kan een taal het oorspronkelijke Engelse woord ongewijzigd overnemen (computer), het woord aanpassen aan de taal (beefsteak wordt biefstuk), een woord of woordgroep vertalen (bread crumb trail wordt kruimelpad) of een nieuwe betekenis toevoegen aan een al bestaand woord (draadje krijgt onder invloed van thread de nieuwe betekenis ‘discussie op sociale media’). Ook deze informatie is toegevoegd in de database.

Het project is zo opgezet dat het uiteindelijk mogelijk is om de invloed van het Engels op de woordenschat van talen onderling te kunnen vergelijken. Welke talen hebben in verhouding veel of weinig Engelse woorden en wat zijn de voorkeuren voor verschillende typen leenwoorden? Alhoewel GLAD werk in uitvoering is, valt er al wel een en ander uit af te lezen. Zo bevatten het Chinees en Kantonees opvallend weinig Engelse leenwoorden, in tegenstelling tot het Japans. Het Koreaans neemt een middenpositie in.