Informatie Academie opgericht voor meer responsieve overheid

Op initiatief van Regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond is de Informatie Academie opgericht. Deze academie moet digitale informatie bundelen, benutten en versterken zodat ambtenaren beter omgaan met deze informatie.

De druk op goede, transparante informatie neemt toe. Daarom wil de academie een bijdrage leveren aan een proactieve, responsieve overheid. De Informatie Academie begint als netwerkorganisatie en moet uitgroeien tot een (inter)nationaal toonaangevend instituut en kennisplatform. De drie belangrijkste pijlers zijn verbinden van verschillende netwerken, onderzoek en innovatie en onderwijs en borging van bestaande kennis.

Een van de doelen is ‘begrip voor maatschappelijke vraagstukken waar de overheid een oplossing voor moet bieden’. Op deze manier moeten debacles als de toeslagenaffaire in de toekomst voorkomen worden.

De verschillende partijen die het initiatief zijn begonnen, hebben in december een intentieverklaring ondertekend voor de totstandkoming van de academie.