Hotspot voor content: meerjarenbeleidsplan UB Vrije Universiteit gepubliceerd

Het Meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Hotspot voor content – de Universiteitsbibliotheek, contentmanager van de Vrije Universiteit’ is vorige week verschenen.

Het plan kan worden gelezen en gedownload als PDF op Issuu.com. Kwartiermaker/directeur Josje Calff meldt in het persbericht dat het plan de basis zal vormen voor de reorganisatie van de Universiteitsbibliotheek (UB) in 2014. Op die reorganisatie gaat het meerjarenbeleidsplan niet in. In de inleiding van het plan wordt daar op ingegaan:

“De Universiteitsbibliotheek wil evolueren tot een open en zelfbewuste, extern georiënteerde organisatie, waarin medewerkers een helder beeld hebben van de missie en de unieke meerwaarde van de Universiteitsbibliotheek voor de VU als geheel. Deze ontwikkeling is tot nu toe minder vergevorderd dan wenselijk, door de ingrijpende verschuivingen in de positie en de functies van academische bibliotheken in de afgelopen jaren, maar ook door processen specifiek binnen de VU. Het meerjarenbeleidsplan is het eerste deel van het reorganisatieplan van het domein UBVU. Aansluitend zal in het eerste kwartaal van 2014 een plan worden opgesteld voor de nieuwe organisatie, met een bijbehorend personeelsplan.”

Als speerpunten van het beleid voor de komende twee jaar benoemt de universiteitsbibliotheek de volgende drie zaken:

  • een pakket van contentgerelateerde diensten voor onderwijs en onderzoek bieden door contentspecialisten in de (embedded) frontoffice, toegesneden op de wensen van en in nauw contact met de faculteiten
  • overstappen van het huidige verouderde lokale bibliotheeksysteem op een nieuw systeem voor de afhandeling van backofficeprocessen
  • stappen zetten op weg naar een aantrekkelijke en aansprekende UB in het hoofdgebouw, met zeer ruime openingstijden en meer studieplaatsen voor studenten, functionerend vanuit één servicebalie.