Het Flevolands Archief start nieuwe jaar met e-Depot

Het Flevolands Archief heeft vanaf 1 januari 2024 een e-Depot. Op 21 december hebben de directeur van het archief, Marloes van der Sommen, en de ceo van DocByte, Frederik Rosseel, een overeenkomst getekend voor het beheren en beschikbaar stellen van digitale archieven. In het e-Depot komen de digitale archieven van de Provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland.

‘De overheid werkt al geruime tijd (grotendeels) digitaal, wisselt digitaal informatie uit en verleent haar diensten grotendeels digitaal. Digitale informatie is vluchtiger dan informatie op papier en kent veel verschillende vormen, van digitale documenten tot e-mails, datasets, websites en socialemediaberichten. Voor overheidsorganisaties zijn digitale informatie en communicatie een efficiëntere, snellere en eenvoudiger manier om hun taken uit te voeren, rechtstreeks met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te communiceren en besluitvorming te verantwoorden’, zo weet Het Flevolands Archief. Recente ontwikkelingen op het gebied van openbaar bestuur, zoals meer transparantie, openbaarheid, gegevensbescherming en vergaande ketensamenwerking, stellen nog hogere eisen aan informatiemanagement en -opslag, stelt de organisatie; met een eigen e-Depotvoorziening zet ze ‘een belangrijke stap in de richting van het duurzaam toegankelijk maken van digitale archieven, nu en in de toekomst’. 

De gekozen leverancier, het Belgische DocByte, is Europees erkend als Qualified Trust Service Provider op het gebied van archivering en preservering. Het Flevolands Archief is de eerste overheidsorganisatie in Nederland die een samenwerking met DocByte aangaat.