Heritage Plus-subsidie open voor aanvragen

Een internationale subsidie voor onderzoek op het gebied van Cultural Heritage and Global Change is sinds 3 maart 2014 aan te vragen. Er is een subsidiebedrag beschikbaar van 9 miljoen euro. Aanvragen kunnen tot 28 april worden ingediend.

Er zijn drie thema’s waar de onderzoeksvoorstellen zich op moeten richten:

  • Bescherming materieel cultureel erfgoed en de bijbehorende immateriële uitingen.
  • Duurzame strategieën voor de bescherming en beheer van het cultureel erfgoed.
  • Gebruik en hergebruik van alle vormen van cultureel erfgoed.

De subsidie is bedoeld voor discipline-overstijgend onderzoek door internationale consortia. Onderzoekers van universiteiten en onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek kunnen op deze oproep inschrijven. Zij kunnen daarbij samenwerken met onderzoekers van hogescholen, erfgoedorganisaties en overheden. De betrokkenheid van bedrijven wordt gestimuleerd.

Aan subsidieaanvragen worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • Een consortium bestaat uit onderzoekers van minstens 3 en maximaal 5 van de deelnemende vijftien landen.
  • Projecten mogen maximaal 3 jaar duren.
  • Nederlandse onderzoekers kunnen maximaal € 250.000 aanvragen.

Het onderzoeksbudget is beschikbaar gesteld door Europese erfgoedorganisaties, nationale onderzoeksfinanciers en de Europese Commissie. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dragen gezamenlijk 750.000 euro bij.

Meer informatie is te vinden op www.jpi-culturalheritage.eu.