HAS Hogeschool benoemt lector geo-informatie

Theo Thewessen, directielid van Geodan, is vanaf 1 oktober lector aan de HAS Hogeschool voor het lectoraat Location Intelligence. Dit nieuwe lectoraat richt zich op de vraag hoe we in de domeinen agro, food en leefomgeving verzamelde locatiedata slim kunnen inzetten om zo tot betere, nieuwe en verrassende inzichten te komen. Het lectoraat gaat deze ontwikkelingen aanjagen en naar praktische vraagstukken vertalen voor het hbo.

Steeds meer data worden gekoppeld aan een locatie, aan een ‘kaart’. Hierdoor zijn we in staat om slimme relaties te leggen en zo te komen tot betere, nieuwe en verrassende inzichten. De opleiding Geo Media & Design van HAS Hogeschool richt zich op de toepassingsvraagstukken specifiek op agro, food en leefomgeving. Omdat er nog relatief weinig toegepast onderzoek in de geosector wordt uitgevoerd, ontwikkelde de HAS samen met het werkveld een onderzoeksprofiel op het gebied van Location Intelligence. Het nieuwe lectoraat gaat dit onderzoeksprofiel helpen uitbouwen.

“De huidige voedselketen staat onder druk, onder meer door het onnodig gesleep met voedsel. Met behulp van location intelligence kun je bijdragen aan oplossingen waarbij voedsel rechtstreeks en op lokale schaal vanuit de producent bij de consument kan worden afgeleverd,” aldus Theo Thewessen op hashogeschool.nl. Zo kan locatie volgens Thewessen een verbindende factor zijn bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Smart farming staat bij het lectoraat hoog op de agenda en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. Thewessen op hashogeschool.nl: “Locatie wordt hierbij steeds belangrijker en binnen het lectoraat worden op dit gebied nieuwe onderzoekstrajecten gestart. Een ander speerpunt is het nog wat futuristisch aandoende begrip smart city. Aanhangers van dit idee gaan ervan uit dat de stad een soort ecosysteem kan zijn dat zichzelf regelt, aangestuurd door mobiele sensoren gekoppeld aan bijvoorbeeld  intelligente zelfsturende auto’s, smart mobility genaamd. Ik zie een kans om te leren van dit soort concepten en ze te verbinden met de ‘slimme’ groene ruimte.”

Thewessen is behalve lector ook lid van de directie van Geodan. Dit bedrijf ontwikkelt ICT-oplossingen op basis van location intelligence-concepten ten behoeve van de ontwikkeling van onze leefomgeving.