HackaLOD: 24-uurs-hackathon rondom linked open data van erfgoedinstellingen

Op 11 en 12 november organiseert Digitaal Erfgoed Bruikbaar (Netwerk Digitaal Erfgoed) in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek een hackathon rondom linked open data.

De hackathon vindt plaats in het voormalige gevangeniscomplex De Vrije Wolf te Utrecht. Deze locatie kan gezien worden als een metafoor voor wat veel van ‘linked open data hackers’ drijft: de data bevrijden uit de silo’s en bunkers waar ze tot nu gevangen worden gehouden.

Datasets

Tijdens HACK-a-LOD gaan hackers aan de gang met linked open erfgoedata. De Koninklijke Bibliotheek stelt hiervoor haar datasets ter beschikking. De KB wil graag de zichtbaarheid en toegankelijkheid van haar bijzondere erfgoedcollecties vergroten en is daarom op zoek naar creatieve toepassingen waarmee iedereen de gekoppelde collecties kan bekijken. Samen gaan de deelnemers het erfgoed op vernieuwende manieren beschikbaar maken voor een breed publiek.

Twee tracks

De hack-a-LOD kent twee tracks: een open en een gesloten track. Aan de open track kan iedereen meedoen die goede ideeën heeft om erfgoedcollecties aan elkaar te koppelen. Voor deze track heeft de organisatie een aantal challenges geformuleerd waarvoor ze deelnemende teams willen uitdagen om oplossingen te verzinnen. Deze tracks zijn ook leidend in de selectie van de deelnemers en voor de beoordeling van de resultaten door de jury. Voor het gesloten track wordt een selecte groep deelnemers uitgenodigd om de uitgangspunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) te toetsen aan de hand van het thema oorlogsbronnen en de beeldbank Nederlands-Indië.

De inschrijving is geopend tot 31 oktober a.s. Deelname is gratis en inclusief eten en drinken. Het aantal plaatsen is beperkt. Daarom zal de organisatie van tevoren een selectie maken op basis van ideeën. Inschrijven kan op www.hackalod.com.