Groei voor HathiTrust in 2013

HathiTrust, het consortium en repositorium voor digitale uitgaven van Amerikaanse onderzoeks- en universiteitsbibliotheken, groeide het afgelopen jaar. Dit meldt het samenwerkingsverband in het jaarverslag over 2013.

Veertien nieuwe partners sloten zich aan bij het initiatief, waaronder de universiteiten van Houston, Alberta en Massachusetts. Er werden 278.766 nieuwe titels aan het repositorium toegevoegd, waarvan er 263.525 deel uitmaken van het publiek domein. Daarmee bevat HathiTrust Digital Library nu bijna elf miljoen titels (bijna drie miljoen in het publiek domein).

Het consortium sloot zich in 2013 aan bij verschillende andere netwerken en samenwerkingsverbanden, zoals bij The Digital Preservation Network (DPN), een infrastructuur voor digitale duurzaamheid, bij Knowledge Unlatched, een initiatief rondom Open Access boeken en bij Digital Public Library of America (DPLA).  Daarnaast werden er nieuwe projecten gestart, kreeg de website een nieuw uiterlijk en werden er diverse organisatorische veranderingen doorgevoerd.