GPD-archief naar Persmuseum

Het archief van de eind 2012 opgeheven persdienst GPD is ondergebracht in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. 75 jaar GPD-geschiedenis resulteerde in zo’n zeven strekkende meter archiefkast. Dat meldt oud-GPD-journalist Hans Gertsen via Facebook. 

Het archief bestaat onder meer uit verslagen, agenda’s en rapporten van de redactieraad, de redactiecommissie en de ondernemingsraad van de GPD. Die zijn kort na de opheffing geordend door oud-GPD-journalist Carel Goseling.
Wat ontbreekt is het foto-archief, dat door gebrek aan belangstelling na de opheffing is weggegooid. Hetzelfde geldt voor het tekstarchief, het papieren archief en verhalen bewaard op microfiches. Ook het elektronische archief is niet bewaard gebleven.
Voormalige directeur Luut Stallinga heeft rond de opheffing van de GPD met het Persmuseum de afspraak gemaakt dat informatie 5 jaar na dato openbaar mag worden. De bestuursnotulen over de opheffing en de discussies daaromtrent komt daarmee eind 2017 vrij.