Belastingdienst en bibliotheken bieden ondersteuning bij overheidszaken

De Belastingdienst, de Koninklijke Bibliotheek en de openbare bibliotheken gaan samenwerken om mensen ondersteuning te bieden bij het digitaal zaken doen met de overheid.

Alle 800 vestigingen van openbare bibliotheken in Nederland geven gratis toegang tot computers met internet plus printfaciliteiten om online zaken te doen met de overheid, waaronder de Belastingdienst. Sommige bibliotheken bieden deze mogelijkheid al, andere zullen dit de komende maanden realiseren.
Naast toegang tot computers en printers worden cursussen gegeven om mensen te leren hoe digitaal zaken doen met de overheid concreet werkt. Ook gaan bibliotheken maatschappelijke organisaties uitnodigen om op uiteindelijk 150 locaties belastingspreekuren te houden voor hulp bij belasting- en toeslagzaken. De Belastingdienst zorgt voor training van deze maatschappelijk dienstverleners. Dat staat in een convenant dat de organisaties vandaag hebben getekend.
De Koninklijke Bibliotheek heeft hierbij een coördinerende rol waarbij zij de investering van 1,9 miljoen euro die de Belastingdienst doet, verdeelt in de uitvoering en toeziet op de naleving van het convenant.
De Belastingdienst ondersteunt van oudsher mensen die minder goed in staat zijn om hun belasting- of toeslagzaken zelf te regelen, door bijvoorbeeld Hulp bij Aangifte, dienstverlening via balies en de Belastingtelefoon. Met het oog op de digitalisering gaat de Belastingdienst met steeds meer maatschappelijke organisaties de samenwerking aan en is een zogenaamd ‘intermediairenbeleid’ vastgesteld om die partijen te ondersteunen. Dat beleid gaat uit van ‘help de helpers’: de Belastingdienst zorgt voor informatie, trainingen en middelen die deze organisaties in staat stellen hulp te verlenen.