Gids exitstrategie voor Belgische informatiesector

Anticiperend op versoepeling van de Belgische coronamaatregelen heeft de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) een speciale gids ontwikkeld. Deze geeft praktische adviezen aan de informatiesector om gefaseerd terug te keren naar een normale werking.

Wanneer de versoepeling voor de informatiesector ingaat staat nog niet in de exitstrategie van de Belgische Nationale Veiligheidsraad. Gehoopt wordt op 18 mei. De gids met praktische adviezen van de VVBAD loopt hier alvast op vooruit. De adviezen in dit document bieden inspiratie en houden op zich geen verplichtingen in, aldus de vereniging.

In de toelichting bij de 24 pagina’s tellende gids stelt de VVBAD vast dat experts het erover eens zijn dat we nog een hele tijd met het coronavirus moeten samenleven. En dat dit vraagt om een aanpassing van de werkprocessen, zowel op de korte als de lange termijn. De vereniging verwijst naar een aantal algemene maatregelen en benadrukt dat elke instelling door haar eigenheid andere aandachtspunten kan hebben. Vervolgens schetst ze voorstellen met betrekking tot de mogelijke stadia van een gefaseerde heropening van respectievelijk openbare bibliotheken, universiteits- en hogeschoolbibliotheken, archieven en documentatiecentra. Daarnaast gaat de gids kort in op de situatie voor medewerkers en biedt deze regels voor gebruikers.