GGD Amsterdam op zoek naar domeineigenaar Digitalisering

Voor de GGD Amsterdam is Aardoom & de Jong op zoek naar een bevlogen domeineigenaar: een enthousiaste vakstrateeg die hart heeft voor gezondheid en preventie. Een innovator met verantwoordelijkheidsgevoel en een brede blik. Ben jij in staat om in een veranderende omgeving steeds weer balans te vinden? Om continuïteit te waarborgen en stappen te blijven zetten in verbetering van bedrijfsvoering? Dan zou jij wel eens de juiste match kunnen zijn!

Wat ga je doen?

Als domeineigenaar ben je portefeuillehouder op een cruciaal bedrijfsvoeringsonderdeel van de Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam. Je bent hét aanspreekpunt voor kennis en ervaring op jouw domein. Dat ben je intern binnen de GGD, maar ook naar de gemeente Amsterdam (de centrale stad) en naar externe samenwerkingspartners.

Jij hebt de regie op jouw vakgebied, maar staat er uiteraard niet alleen voor. Terwijl jij opereert vanuit de Centrale Staf, zijn veel van je vakgenoten vanuit de bedrijfsbureaus van de afdelingen op hetzelfde gebied actief. Dwars door de organisatie heen verbind jij jullie met elkaar en stimuleer je onderlinge samenwerking, uniformering, borging, kennisuitwisseling en groei. Je bent de spil, coördinator en functioneel leidinggevende van deze ‘vakgroep’.

Ook samen met je collega-domeineigenaren (Facilitair & Inkoop, Kwaliteit, HR en Financiën) vorm je een team. Ieder van jullie heeft de taak om gevraagd en ongevraagd de directie van de GGD Amsterdam te adviseren. Vanzelfsprekend doe je dat in de eerste plaats over onderwerpen die jouw domein betreffen, maar je kijkt ook verder dan dat. De nieuwe afdeling Centrale Staf en nieuwe functie domeineigenaar zijn juist hiervoor in het leven geroepen: om een impuls te geven aan de optimalisatie van de integrale bedrijfsvoering van de GGD Amsterdam.

De centrale stad ondersteunt de GGD Amsterdam op diverse onderdelen van bedrijfsvoering, en dat zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Voor deze ‘support’ en ‘services’ vervul jij vanuit de GGD Amsterdam de formele opdrachtgeversrol op jouw domein. Je snapt wat de afdelingen nodig hebben, vertaalt hun vraag naar een duidelijke opdracht en ziet toe op de uitvoering van de afspraken. Naast deze taken fungeer je waar nodig ook als programmamanager/projectleider voor GGD-brede ontwikkeltrajecten die betrekking hebben op jouw domein.

Welke opgave ligt er bij Digitalisering?

Het i-domein van de centrale stad is bezig met het realiseren van een infrastructuur voor digitalisering waar ook de GGD-organisatie op aangesloten wordt. Met als doel: sneller kunnen beschikken over betrouwbare data in de GGD-bedrijfsvoering. In dit proces zorg jij ervoor dat de wensen van de GGD goed vertaald worden naar de centrale stad. Je denkt mee, adviseert en stuurt intern migratietrajecten aan. Kortom: jij bent de brug tussen de GGD-organisatie en het stedelijke i-domein. Dit is een uitdagende rol voor de komende jaren, omdat er een beweging is ingezet in de eigen organisatie, terwijl ook het i-domein nog volop in ontwikkeling is. Zodra hierin de grootste stappen zijn gezet, zal het accent in de functie meer op innovatie en doorontwikkeling komen te liggen.

Bovenal blijf je met je vakgenoten uit de afdelingen verantwoordelijk voor optimale dienstverlening op het gebied van ICT. Daarbij adviseer je over de mogelijkheden en de wenselijkheden, zowel op informatievoorziening als op de techniek. Kun je met een specifieke vraag (nog) niet terecht bij de centrale stad, dan zorg je voor een andere (externe) leverancier. Zo zoek je continu naar de beste oplossingen voor de vragen vanuit de organisatie. Dit vraagt van je dat je regie neemt, overzicht houdt en knopen doorhakt.

Wat breng je mee?

 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau gerelateerd aan het domein.
 • Je hebt minimaal 8 jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van informatievoorziening en automatisering, privacy/AVG, informatiebeveiliging en informatiebeheer, applicatieontwikkeling & functioneel beheer en BI.
 • Je hebt ruime ervaring met processturing en projectmanagement (opdrachtgeverschap).
 • Je hebt ruime ervaring met verandertrajecten en kent de praktijk van een regieorganisatie.
 • Je bent gewend te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt affiniteit met zorg en innovatie.

Wat typeert jou?

 • Je beschikt over analytisch vermogen: kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uitsplitsen en logische verbanden leggen tussen verschillende deelaspecten.
 • Je bent inventief: genereert verschillende, soms originele ideeën en oplossingen.
 • Je hebt visie: hebt het vermogen zaken in een breder kader te zetten; kan conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
 • Je bent omgevingsbewust: laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.
 • Je bent resultaatgericht: neemt concrete doelen als uitgangspunt voor je eigen gedrag en houdt hieraan vast totdat het doel bereikt is.
 • Je beschikt over overtuigingskracht: oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden; je communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Waar kom je te werken?

De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief de gezondheid van de bevolking in het werkgebied Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De organisatie is onderdeel van de gemeente Amsterdam en valt onder de directie van het Cluster Sociaal. Bestuurlijk heeft de GGD ook andere opdrachtgevers vanuit de gemeenschappelijke regeling Amsterdam-Amstelland. Er spelen vraagstukken waarbij digitalisering een belangrijke rol speelt en waarin je als domeinegenaar de vanzelfsprekende gesprekspartner bent. Denk aan: hoe digitalisering kan bijdragen aan betaalbare zorg, het oplossen van een mogelijk tekort aan de vele handen die we nodig (gaan) hebben als regio in het algemeen en in de zorg in het bijzonder, en het optimaal bereikbaar zijn en blijven voor burgers en netwerk(partners).

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?

Voor deze baan biedt de GGD Amsterdam een salaris aan op basis van functieschaal 13 cao SGO. Daarbij gaat het om een contract voor 1 jaar met de intentie dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden: www.amsterdam.nl/pga/.

Wil je meer informatie?

Voel je vrij om voor meer informatie contact op te nemen met Marielle Veerman via marielle@aardoomendejong.nl of bel haar op 06-15 08 71 26 of 030-737 11 85.

Wil je solliciteren, dien dan je motivatie en cv zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 2 juni 2022 in via het sollicitatieformulier op onze website.

Afhankelijk van het aantal geschikte kandidaten kan de termijn namelijk eerder worden gesloten.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.