Gemeente Noordoostpolder zoekt adviseur informatiebeveiliging (ISO)

32-36 uur | Emmeloord

In onze samenleving neemt de digitalisering steeds grotere vormen aan. Als gemeente werken we steeds meer digitaal en beschikken we over veel digitale gegevens. De digitale risico’s nemen steeds verder toe. Onze inwoners en ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij ons veilig zijn en blijven. Informatiebeveiliging speelt hierin een belangrijke rol. We willen onze adviseurs informatiemanagement daarom versterken met een adviseur informatiebeveiliging (ISO).

Dit ga je doen

Samen met een ‘collega-adviseur’ en de coördinator informatieveiligheid (CISO) ben jij het aanspreekpunt voor de organisatie als het gaat over de beveiliging van onze informatievoorzieningen. Je initieert of werkt actief mee aan projecten waarmee we onze digitale veiligheid en weerbaarheid willen versterken. Je adviseert de organisatie over informatiebeveiliging, over het toepassen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO) en over andere relevante standaarden op het gebied van de informatiebeveiliging. Je bent actief betrokken bij audits op het gebied van informatieveiligheid en DigiD. Ook zul je:

 • Het informatiebeveiligingsplan ICT actualiseren en beheren en dit in nauwe samenspraak met jouw ICT-collega’s vertalen naar processen en procedures.
 • Je registreert en houdt organisatiebreed overzicht op de stand van zaken van onze informatiebeveiliging ICT en de baselinemaatregelen via ons ISMS. Waar nodig initieer je verbeteracties.
 • Je weet welke risico’s op terreinen van beveiliging en cybersecurity er zijn en adviseert gevraagd en ongevraagd de coördinator informatieveiligheid en het management over de maatregelen die we moeten inzetten.
 • Je adviseert bij belangrijke wijzigingen in onze informatiehuishouding over de impact op onze informatiebeveiliging.
 • Ook adviseer je over de informatiebeveiligingsaspecten bij nieuwe dienstverlenings- en verwerkersovereenkomsten en help je bij het opstellen van DPIA’s.
 • Je werkt mee aan activiteiten die het beveiligingsbewustzijn van onze medewerkers versterken.
 • Bij incidenten of dreigingen werk je vanzelfsprekend actief mee aan oplossingen. 

Dit breng je mee 

Je kent de wereld van informatievoorziening en beveiliging en kunt doel en noodzaak helder en duidelijk overbrengen aan de organisatie. Je bent bekend met beveiligingsstandaarden, zoals ISO 27001 en de BIO. Ben je starter, dan weet je dit je snel eigen te maken.

Jij bent de flexibele en slagvaardige teamplayer met minimaal een hbo-opleiding, bij voorkeur informatica, bestuurlijke informatiekunde of bedrijfskunde. Je bent resultaatgericht en klantgericht. Je denkt in oplossingen. Je bent analytisch en kunt meedenken op strategisch niveau over informatievraagstukken. Je ziet uitdagingen in situaties, waarin wordt afgeweken van de gebaande paden. 

Kennis van werkwijzen van een gemeente en daarmee samenhangende bedrijfsvoeringsprocessen is een pre.

Dit bieden wij

 • Een salaris passend bij de kennis en ervaring die je meebrengt, maximaal € 5.021 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 10A). Voor een junior is de aanloopschaal van toepassing.
 • Goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao Gemeenten, waaronder een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% vrij te besteden aan extra inkomen, verlof of studie.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk.
 • De mogelijkheid om incidenteel en in overleg thuis te werken. Hiervoor ontvang je een thuiswerkvergoeding.
 • Een laptop en mobiele telefoon worden door de gemeente in bruikleen verstrekt.
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar, deze kan bij goed functioneren na een jaar worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Ruimte voor groei en ontwikkeling.

Waar ga je werken?

Het cluster Advies verleent professionele adviesdiensten aan de hele organisatie op verschillende terreinen. In het team Bedrijfsvoering, informatie & control zijn adviseurs op veel verschillende vakgebieden gepositioneerd, zoals statistiek en onderzoek, informatiemanagement, inkoop en bedrijfsvoeringsadvies en control.

Wil je meer weten over deze functie?

Petra Boekhout, teamleider Bedrijfsvoering, informatie & control, kan je alles vertellen over deze functie. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-48 13 46 48. Heb je vragen over de procedure, dan kun je contact opnemen met Ina Koekoek, adviseur HR, op telefoonnummer 06-48 13 46 51.

Enthousiast geworden?

Stuur dan je cv en motivatie (bij voorkeur in pdf) via de sollicitatiebutton. Voor deze functie vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Zolang de vacature online staat is deze beschikbaar.

Werken voor de Noordoostpolder

Werken bij de lokale overheid is leuk, zeker bij de gemeente Noordoostpolder. Hier kun je je hart ophalen. Want je kunt werken voor een gemeente die volop in ontwikkeling is. Die nog dichter bij de samenleving wil staan en bewust verbinding zoekt met haar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. En die jou daarvoor de ruimte geeft. Natuurlijk, rekening houden met de regels hoort daarbij, maar dat kan op een flexibele manier. Zo spelen we (pro)actief in op wat er leeft onder onze inwoners, samenwerkende partners en ons bedrijfsleven. Dit vraagt van jou de nodige vaardigheden. Goed kunnen samenwerken en een gezonde dosis creativiteit en lef zijn hiervan treffende voorbeelden. Vanzelfsprekend voel je je verantwoordelijk voor de dienstverlening aan onze inwoners en ons bedrijfsleven.