Programmamanager Wet open overheid gezocht bij gemeente Enschede

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking en heeft als doel (semi)overheden transparanter te maken. Deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

Bouw jij met ons aan een open overheid?

Wie zijn wij? 

Bij de gemeente doe je werk dat er werkelijk toe doet. Het is interessant en uitdagend. Je hebt veel meer invloed dan je misschien denkt. Werken voor de gemeente Enschede betekent werken aan ambities. Visie en vooruitgang maken de gemeente een aantrekkelijke werkgever waar altijd ruimte is voor nieuwe projecten, nieuwe initiatieven en nieuwe krachten.

Wie zoeken we? 

In de rol van programmamanager draag jij bij aan de transparantie van de organisatie en ga jij de nieuwe Woo implementeren binnen de gemeenten Enschede én Losser. Je schrijft, op grond van de impactanalyse, een concreet integraal programmaplan voor de implementatie van de Woo. Met daaronder verschillende deelprojecten. Denk aan deelprojecten ten behoeve van systemen, processen en cultuur, en de openbaarmaking van de wettelijk verplichte informatiecategorieën. Je draagt zorg voor de oprichting en het goede verloop van de deelprojecten. Daarbij zoek je de afstemming met andere lopende projecten en programma’s zoals ons programma informatiehuishouding op orde (BRIDGE) en andere trajecten die toezien op wetgeving of digitalisering en dienstverlening aan onze inwoners. En niet onbelangrijk, samen met de collega’s, maak je concrete voorstellen voor nieuwe functies zoals de contactpersoon Woo en de coördinator Woo-verzoeken. Zo zorg je ervoor dat de sturing en de verantwoordelijkheden rondom de Woo op orde zijn en zoek je draagvlak voor je voorstellen om de werkzaamheden rondom de Woo structureel in te bedden in de organisatie.

Concrete verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:

 • Integraal verantwoordelijk voor het (nog op te stellen meerjarige) programmaplan implementatie Woo. Dit omvat zowel de inhoud van de implementatie als de beheersing van het programma.
 • Inrichten programmastructuur waaronder een stuurgroep en (deel)projectgroepen ten behoeve van het implementeren van de Woo in de organisatie.
 • Verantwoordelijk voor de (deel)projectgroepen en uit te voeren activiteiten.
 • Resourceplanning: zorgen voor planning en beschikbaarheid benodigde resources voor het programma.
 • Verwachtingenmanagement bij bestuur, organisatie en inwoners.
 • Zorgdragen voor rapportages over voortgang, risico’s en mijlpalen en zorgen voor tijdige bespreking van knelpunten of issues en besluitvorming daarover, alsook bijdragen aan de P&C-documenten.
 • Zorgdragen voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten aan het programmaplan (tijd, geld en kwaliteit).
 • In nauw contact staan met de interne collega’s die deelnemen aan (of neemt zelf deel aan) landelijke overleggen en mede ons bestuur adviseren over voorstellen die betrekking hebben op de Woo, in VNG-commissie informatiesamenleving, College van Dienstverleningszaken, Taskforce samen organiseren.

Je ontvangt inhoudelijke sturing van en legt verantwoording af aan een stuurgroep met daarin ook de chief information officer (cio). Verder werk je nauw samen met door jezelf te vormen projectgroepen, de functionaris gegevensbescherming (fg) en juristen.

Wat vragen wij van je? 

Voor zover je nog geen (diepgaande) kennis hebt van de Woo, ben je bereid hierin te investeren.  Verder zien we graag:

 • Je hebt hbo+- of wo-werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring met en bent thuis in het bestuursrecht.
 • Aantoonbare ervaring in vergelijkbare projecten gericht op de ondersteuning van gemeenten bij het implementeren van wettelijke initiatieven op het gebied van dienstverlening of informatiekundige onderwerpen.
 • Aantoonbare ervaring in het werken met of in gemeenten als programmamanager/projectmanager op het snijvlak van informatievoorziening, open data, digitale archivering en online publicatie.
 • Aantoonbare uitgebreide kennis van de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke informatievoorziening, onder andere op het vlak van zaaksystemen en /of documentmanagementsystemen.
 • Ruime kennis van de dienstverlenings- en besluitvormingsprocessen in gemeenten.
 • Een talent in het procesmanagement.

Wie ben jij?

 • Je bent iemand die een open overheid vanzelfsprekend vindt.
 • Je bent een ervaren programmamanager dan wel projectmanager die van een uitdaging houdt. Ook voor interne communicatie draai je je hand niet om.
 • Je bent een teamspeler met een stevige persoonlijkheid en met oog voor de collega’s.
 • Je bent analytisch, stelt kritische vragen en kunt daar een praktische vertaling van maken naar bruikbare informatie.
 • Je bent verbindend, flexibel in communicatie en kunt omgaan met onzekerheden.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en deinst niet terug voor een gesprek met bestuurders en raadsleden.

Wat bieden we? 

Een voor inwoners relevante baan in Enschede waarbij je werkt voor twee gemeentelijke organisaties: Enschede en Losser. Op deze wijze kun je je talenten toespitsen op een grote en een kleine gemeente. Beide organisaties zijn klaar om de informatiehuishouding een stap verder te brengen. Er is volop commitment om te werken aan een open overheid. De Wet open overheid zien we als extra drijfveer om hier verder aan te bouwen.

 • De functie van programmamanager Wet open overheid is indicatief ingedeeld in functieschaal 13 van de Cao Gemeenten. De definitieve waardering van de functie zal in de loop van 2022 plaatsvinden.
 • Het salaris bedraagt minimaal € 4.777, – en maximaal € 6.365, – bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
 • 22 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband). Ook heb je de mogelijkheid om verlofdagen te (ver)kopen binnen je individueel keuzebudget (IKB).
 • We helpen je als je voor je werk bij ons moet reizen. De gemeente Enschede staat voor duurzaam deelvervoer. Voor zakelijke kilometers stimuleren we reizen met het openbaar vervoer. Je kunt hiervoor gebruikmaken van een NS Businesscard. Ook bieden we je de mogelijkheid om een (elektrische) fiets of auto te lenen. Wij vergoeden geen reiskosten, maar het is wel mogelijk om je IKB op een fiscaal aantrekkelijke manier voor je woon-werkverkeer te gebruiken.
 • Een goede pensioenregeling.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleidingsmogelijkheden en een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris dat je voor verschillende zaken kunt gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld opleidingen op maat volgen bij onze eigen Enschedese School of bij de Twentse School waarmee we samenwerken.
 • Goede carrièrekansen met doorgroeimogelijkheden naar andere functies binnen de gemeente Enschede.
 • De arbeidsovereenkomst is voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging of omzetting naar een vast dienstverband.
 • Op deze functie zijn de Cao Gemeenten en Aanvullende Arbeidsvoorwaarden Enschede van toepassing.

Meer informatie?

Denk je na het lezen van deze vacature dat we op zoek zijn naar jou, dan ontvangen we graag je sollicitatie. Meer nog dan jouw cv is jouw motivatie voor deze functie voor ons belangrijk. Laat ons weten waarom juist jij bij ons wilt werken en waarom deze functie bij jou past. We zien jouw schriftelijke motivatie en cv graag tegemoet!

Direct solliciteren kan hier.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Alfons de Vries, clustermanager Concernstaf (06-53421386) of Malu Hertzdahl, senior strategisch adviseur Concernstaf (06-10127463).

De sluitingsdatum voor reacties is 17 januari 2022. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 februari (ochtend) en 15 februari (ochtend). We vragen je hiermee rekening te houden. Je voert gesprekken met een selectiecommissie en een adviescommissie. Daar waar de maatregelen dit toelaten zijn we voornemens om de gesprekken fysiek te laten plaatsvinden. 

Acquisitie stellen we niet op prijs.