FOBID zoekt bibliotheken voor project De Mondige Burger

In samenwerking met Bureau Muzus  heeft FOBID, het samenwerkingsverband en overlegforum van de landelijke bibliotheekorganisaties,  gewerkt aan een gezamenlijk project voor de gehele bibliotheeksector onder de titel ‘De Mondige Burger’.  Het project richtte zich op het in beeld brengen van het gezamenlijk  publiek in acht ‘persona’s en hun klantenreizen’.

FOBID roept bibliotheken nu op deel te nemen aan het project door zich aan te sluiten bij de zogenoemde FOBID Innovatiekringen. In de volgende fase van het project worden twee aanvullende pilots onderzocht:

  • het digitale gebruik van de persona’s – dit wordt opgepakt door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Stichting Bibliotheek.nl (BNL)
  • ontwikkeling van persona’s van informatiespecialisten/bibliotheekmedewerkers – hierover zullen de Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) overleggen

Daarnaast zal FOBID een rondetafel met verschillende landelijke organisaties beleggen om de diverse inspanningen rond gebruikersgericht werken (het verzamelen van klantgegevens en inzicht in bibliotheek- en informatiegebruik voor innovatie van dienstverlening) bijeen te brengen voor onderlinge versterking.  Er is een aanbod van workshops onder de titel FOBID Innovatiekring ontwikkeld, dat uitgevoerd wordt door Muzus. Bibliotheken van hetzelfde type, of van een regio kunnen daarop inschrijven. De ervaringen van die innovatiekringen en de uitkomsten van de aanvullende pilots zullen voor de vernieuwing van de gehele sector  beschikbaar komen.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van FOBID.