FOBID-informatieochtend geeft update over internationale belangenbehartiging

Op 6 november a.s. organiseert FOBID International Office een informatieochtend in de reeks International Matters. Centraal staan internationale belangenbehartiging en kennisuitwisseling.

Waarom zou je iets willen of moeten weten over de laatste IFLA-strategie, de Europese inzet van LIBER, digitale duurzaamheid volgens UNESCO? Of over Guidelines voor School Libraries, over information literacy of de vakontwikkeling rond literacy en parlementaire informatiediensten? En wat staat er internationaal voor 2016 op de agenda?
In toenemende mate hebben bibliotheken te maken met internationale zaken. Het kan gaan om Europese regelgeving, onderhandelingen over (auteursrecht)verdragen, handelsakkoorden, en ook over vakontwikkeling, internationale standaarden, en buitenlands bezoek. Tweede Kamerleden en Europarlementariërs besluiten ook over Europese zaken.
Hoe proberen bibliotheekorganisaties hun belangen internationaal te verdedigen en welke rol spelen Nederlandse collega’s en organisaties daarin? Het Nederlandse bibliotheekwerk heeft een goede naam, maar klopt dat wel in internationaal perspectief? Wat biedt internationale kennisuitwisseling voor Nederlandse bibliotheken? Hoe werkt die internationale kennisinnovatie, hoe kun je ervan profiteren?
Deze informatieochtend geeft een update over bovenstaande vragen aan de hand van actuele overzichten en ervaringen, en biedt gelegenheid tot meer internationale betrokkenheid en invloed, kennis over kansen et cetera. De bijeenkomst is bedoeld voor directies, leidinggevenden van alle typen bibliotheken die meer willen weten, mogelijk ook betrokken willen zijn bij de internationale belangenbehartiging en uitwisseling. Daarnaast is ieder welkom die geïnteresseerd is in internationaal bibliotheekwerk en kennisinnovatie.
De informatieochtend is kosteloos, aanmelden kan door vóór 1 november een email te sturen naar fobid@kb.nl. Bij niet-afmelding wordt € 50 euro in rekening gebracht.