Extra financiële middelen voor vindbaarheid van digitaal erfgoed

Het ministerie van OCW heeft extra financiële middelen aan het NDE beschikbaar gesteld om erfgoedinstellingen te ondersteunen bij het beter vindbaar maken van hun digitaal erfgoed. Deze organisaties kunnen bij het NDE een aanvraag doen voor een projectbijdrage.

Met het aanbod van digitaal erfgoed is er een rijke bron beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in erfgoed en die het wil gebruiken. Door zo veel mogelijk te werken volgens dezelfde afspraken en standaarden komt dit erfgoed voor een breed publiek digitaal toegankelijk. Dit wordt binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) ‘NDE-compatibel werken’ genoemd. Komende tijd zijn er extra mogelijkheden voor erfgoedorganisaties om op dit gebied versneld stappen te zetten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft hiervoor extra financiële middelen aan het NDE toegekend.

Afspraken met netwerkpartners

Samen met allerlei partners in het netwerk zijn afspraken gemaakt om erfgoed op een nog betere manier te verbinden. Dit betekent dat er:

  • wordt gebruikgemaakt van duurzame identifiers om zo bijvoorbeeld de 404-melding te vermijden;
  • wordt gelinkt naar URL’s van gestandaardiseerde termen via het Termennetwerk;
  • erfgoedinformatie wordt gepubliceerd als linked (open) data;
  • datasets vindbaar worden gemaakt voor anderen via het Datasetregister;
  • voor toegang tot beeldcollecties wordt gebruikgemaakt van IIIF.

Ook voor publiekstoepassingen zijn er afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met beheerders van provinciale of thematische erfgoedtoepassingen. Zij kunnen NDE-compatibel worden door hun toepassingen in te richten op basis van linked open data en het Datasetregister.

Projectvoorstel indienen

Organisaties die stappen willen zetten met hun digitaal erfgoed, kunnen een projectvoorstel indienen om versneld NDE-compatibel te gaan werken. Meer informatie is te vinden op nde.nl/versnellen.

Beeld boven: M.A.J. van Bommel/44683/collectie Het Utrechts Archief, CC BY 4.0.