Experience Room

Studenten van de Tilburg University kunnen voortaan alvast aan de slag in hun toekomstige werkomgeving. Of dat nu een rechtszaal, ziekenhuis of de bestuurskamer van een onderneming is, ze kunnen er bijvoorbeeld hun presentatie of onderhandelingsvaardigheden oefenen. Virtueel dan. Die werelden worden gecreëerd in het DAF Technology Lab, dat afgelopen oktober zijn deuren op de Tilburg University heeft geopend. Het Lab is in te zetten voor zowel innovatief onderwijs als onderzoek en bestaat uit twee ruimtes: een Experience Room en een onderzoeksruimte.

In de Experience Room zorgen acht projectoren voor 2D- en 3D-beelden op alle wanden. Studenten kunnen hierdoor intensief wisselende virtuele omgevingen ervaren (zie foto). Ook is het mogelijk afzonderlijke delen van de beelden op de muren aan te klikken en zo bijvoorbeeld een dataset van alle kanten te bekijken. De Experience Room wordt tevens gebruikt voor onderzoek. Door het toepassen van virtual en mixed reality kunnen proefpersonen in een gecontroleerde onderzoekssetting worden geplaatst. In plaats van te vragen ‘Wat zou je doen als’ kunnen onderzoekers de proefpersonen een situatie virtueel laten ervaren. Het (bewuste en onbewuste) gedrag van de proefpersonen wordt gemeten met behulp van sensing-technologie. Alle verzamelde data kunnen vervolgens worden geanalyseerd in de aangrenzende onderzoeksruimte. Ook biedt deze ruimte voorzieningen om zelf nieuwe virtual reality-situaties te programmeren.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 9 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen.