‘Alle Europese onderzoeksdata in 2020 vrij toegankelijk’

In 2020 moeten alle wetenschappelijke artikelen in Europa vrij toegankelijk zijn. Hierbij wordt ook ingezet op optimaal hergebruik van onderzoeksdata. Tevens moet de maatschappelijke impact van onderzoek een veel grotere rol spelen dan alleen maar publicaties- en citatiescores. Onder Nederlands voorzitterschap van staatssecretaris Dekker (wetenschap) hebben de Europese ministers voor Onderzoek en Innovatie dit op 27 mei jl. besloten.

De Europese ministers willen dat over vier jaar alle wetenschappelijke publicaties over resultaten van publiek gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk zijn. Ook moeten onderzoeksdata optimaal kunnen worden hergebruikt. Daarom dienen ook onderzoeksdata open zijn, behalve als er gegronde redenen zijn om van dat principe af te wijken. Denk in het laatste geval bijvoorbeeld aan intellectueel eigendom, veiligheid of privacy.

Maatschappelijke impact

Verder roepen de lidstaten de brede onderzoekswereld, inclusief onderzoeksfinanciers, op om veranderingen door te voeren. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is het aanpassen van de beoordelingskaders van wetenschappers. Het moet niet langer alleen maar gaan om publicaties- en citatiescores, maar de maatschappelijke impact moet een veel grotere rol spelen. “Onderzoek en innovatie zorgen voor de antwoorden op de maatschappelijke en economische uitdagingen van de toekomst. Open Access breekt de muren rond de universiteiten af en zorgt er voor dat de maatschappij optimaal profiteert van alle wetenschappelijke inzichten. Op deze manier vergroten we de impact van universiteiten en kennisinstellingen maximaal,” aldus staatssecretaris Dekker in een persbericht.