Erfgoedinspectie publiceert rapport Duurzaam duurt het langst

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 januari het rapport Duurzaam duurt het langst van de Erfgoedinspectie met een reactie aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het rapport gaat over de digitalisering bij de kerndepartementen en behandelt de vraag of de departementen daarbij de afgesproken digitaliseringsdoelstellingen halen en of wordt voldaan aan de archiefwettelijke eisen voor een goede, geordende en duurzaam toegankelijke staat van de digitale archieven.

De belangrijkste conclusie is, aldus de Erfgoedinspectie in een persbericht, dat de kerndepartementen al vergevorderd zijn met het invoeren van digitaal documentbeheer en digitaal archiveren, maar dat er nog een forse inspanning nodig is om de ambities voor een duurzaam toegankelijk digitaal informatiebeheer bij het Rijk te kunnen verwezenlijken. Deze inspanning zal vooral gericht moeten zijn op het duurzaam beheer van digitale informatie en op het digitaal samenwerken en kunnen uitwisselen van digitale documenten. Dan pas kan het digitale archief optimaal functioneren voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de departementen, de interne en publieke verantwoording en als bron voor wetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek.

Om tot een duurzaam toegankelijk digitaal archief van de rijksoverheid te komen doet de Erfgoedinspectie aanbevelingen aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Wonen en Rijksdienst en aan de CIO’s van de kerndepartementen. Om te beginnen de aanbeveling om de generieke voorziening zoals die in het project DWR-archief wordt ontwikkeld, beschikbaar te stellen voor alle departementen. Hiermee kan een oplossing worden geboden voor zowel de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie als voor de uitwisselbaarheid van digitale informatie. Andere aanbevelingen luiden dat de methodiek van waardering en selectie bij digitaal werken op korte termijn beschikbaar moet komen en dat er een werkend systeem van control en audits op de digitale informatiehuishouding wordt ingericht.

De minister deelt het algemene beeld van het rapport en kondigt aan dat zij en de minister van Wonen en Rijksdienst een nog steviger inzet gaan plegen om de uitgesproken ambities voor duurzaam informatiebeheer bij het rijk te realiseren.

In 2014 voert de Erfgoedinspectie opnieuw bij een aantal zorgdragers inspecties uit naar de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie en doet onderzoek naar overbrenging in een digitale omgeving. De Erfgoedinspectie zal in 2015 de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij de kerndepartementen toetsen.

Bron: Persbericht Erfgoedinspectie.