Erfgoed Leiden ondertekent overeenkomst voor e-depot voorziening

In het e-depot gaat Erfgoed Leiden en Omstreken digitale archieven permanent bewaren en waarborgt daarmee de duurzame toegankelijkheid van (overheids)informatie. Op 11 januari jl. ondertekenden Erfgoed Leiden en Preservica, leverancier van preserveringsoftware, de overeenkomst. 

De archieven die nu gevormd worden, zijn grotendeels digitaal. De digitale informatie moet ook in de toekomst te bekijken zijn, ook wanneer de huidige bestandsformaten en informatiedragers zijn verouderd.  “Met de aanschaf van deze software hebben we niet alleen de mogelijkheid om digitale archieven voor de eeuwigheid goed te bewaren, maar kunnen deze meteen via onze website aan het brede publiek beschikbaar stellen, zodat iedereen nog meer kan ontdekken in ons verleden,” aldus Ariela Netiv, directeur Erfgoed Leiden, in een persbericht.

Pilot

In 2016 is Erfgoed Leiden gestart met het opzetten van een e-depot. Er is ervaring opgedaan met het overbrengen en beheren van digitale archiefbestanden, zowel technisch en functioneel. In 2017 heeft Erfgoed Leiden een adviseur digitale archieven aangesteld, die de aangesloten gemeenten adviseert en begeleidt bij de voorbereidingen voor digitaal duurzaam archiveren. Daarnaast heeft Erfgoed Leiden samen met Roxit, het NHA en de HLTSamen een pilot uitgevoerd, waarin de ketentest van creatie tot digitale duurzame archivering van ruimtelijke plannen succesvol is doorlopen.

Erfgoed Leiden heeft na een grondige voorbereiding en een zorgvuldige procedure de diensten voor een gegund aan Preservica, leverancier van preserveringsoftware.

(Beeld: Van links naar rechts: Relinde Reuvekamp (adviseur digitale archieven), Marita Langerak (projectleider e-depot), Ariela Netiv (directeur Erfgoed Leiden), Walther Hasselo (projectleider e-Erfgoed) en John Jansen (Pulsar Partners, namens Preservica). Foto: Erfgoed Leiden en Omstreken)