Eppo van Nispen tot Sevenaer nieuwe bestuursvoorzitter Netwerk Digitaal Erfgoed

Eppo van Nispen tot Sevenaer (directeur Beeld & Geluid) heeft met ingang van dit nieuwe jaar het stokje overgenomen van Josien Paulides (zakelijk directeur Nieuwe Instituut) als bestuursvoorzitter van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE).

Het NDE-bestuur bestaat uit de directeuren van zes nationale collectiehoudende instellingen: Nieuwe Instituut, Koninklijke Bibliotheek, KNAW Humanities Cluster, Nationaal Archief, Beeld & Geluid en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij heten ook wel ‘knooppunten’ omdat ze vanwege hun specifieke taken en verantwoordelijkheden allerlei verschillende mensen en organisaties kunnen samenbrengen en vertegenwoordigen. Als nationale instellingen kunnen juist zij helpen bij het bereiken van de doelen van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Het voorzitterschap van het NDE-bestuur wisselt jaarlijks.

Het speerpunt voor het komende jaar volgens Van Nispen tot Sevenaer is: tell & show. ‘Dat is nu juist het fantastische van digitaal erfgoed: het bevindt zich niet ergens in een magazijn of onder de grond, verborgen voor het oog. Nee, je kunt er makkelijk toegang toe bieden in de digitale wereld. Laten we ons erfgoed in 2024 nog eens extra onder de aandacht brengen.’