EBSCO neemt databank Linguistics Abstracts Online over

EBSCO Information Services (EBSCO) heeft haar aanbod aan bronnen over linguïstiek uitgebreid met databank Linguistics Abstracts Online. Deze bibliografische databank werd voorheen uitgegeven door uitgever Wiley en biedt kwaliteitsindexering en -samenvattingen van tijdschriften op het gebied van linguïstiek.

Linguistics Abstracts Online bevat meer dan 800 tijdschriften, waarvan sommige teruggaan tot het jaar 1911, en duizenden records met door linguïstisch experts ontwikkelde onderwerptermen. De bron is geschikt voor mensen die zich bezighouden met studie en onderzoek op het gebied van linguïstiek en literatuur, het schrijven van papers, het voorbereiden van onderwijsmaterialen, het samenstellen van bibliografieën en het checken van referenties.

De materialen behandelen een zeer breed scala aan linguïstische onderwerpen. Denk aan toegepaste taalkunde, communicatie, computationele taalkunde, dovenonderwijs, Engels taalonderwijs, spraakstoornissen, maar ook aan talen en culturen, fonetiek en fonologie, psychologie, taal- en spraakpathologie, theoretische linguïstiek.