Aimée Plukker wint De Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis 2018

Met haar masterscriptie Roman Holiday. The Marshall Plan, American tourism to Rome, and the creation of the West (1947-1957) heeft Aimée Plukker De Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis 2018 gewonnen.

“We weten natuurlijk allemaal dat alle wegen naar Rome leiden, maar dankzij Aimée Plukker weten we ook dat deze in de jaren 1950 vooral bereden werden door jonge Amerikaanse toeristen,” zo valt in het juryrapport te lezen. “Aimée dook in allerlei archieven en onderzocht tijdschriften, films en folders om de ideologie achter het opkomende Amerikaanse massatoerisme en de adoratie van Rome als bron van ‘onze’ beschaving te ontrafelen. Politiek toerisme, consumentisme en een selectief historisch geheugen bleken machtige wapens om een nieuwe Amerikaanse identiteit als beschermer en redder van de wereld te creëren.
”


Tweede en derde plaats

Op de derde plaats is geëindigd Isabel Casteels (links op de foto) met De wereld in Enkhuizen. Zij oogstte lof van de jury voor haar dappere poging Enkhuizen tot centrum van de vroegmoderne wereld te maken. Eva van Kemenade (rechts op de foto) is geëindigd op de tweede plaats met De stad als theater. Carnaval, mei-vieringen en ezelparades in zestiende- en vroeg zeventiende eeuws Lyon: een machtsspel tussen boekdrukkers, stad en staat. Van Kemenade stort zich in een klassiek historiografisch debat en neemt ook stelling in dat debat.


De Scriptieprijs is een initiatief van het IISG en De Volkskrant. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste MA-scriptie, aan een Nederlandse universiteit geschreven, op het gebied van de nationale of internationale geschiedenis. Het IISG stelt een geldprijs van 1500 euro beschikbaar voor de winnende scriptie.