Duizenden misdaadromans naar Koninklijke Bibliotheek

Boekenverzamelaar en kenner van het misdaadgenre Wim van Eyle schenkt zijn grote collectie Nederlandse misdaadromans uit de 20ste eeuw aan de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Het gaat om circa 3.500 Nederlandse uitgaven, waaronder een exemplaar van De leproos van Molokaï, een van de vier titels in de Thriller-serie die W.F. Hermans vlak na de oorlog publiceerde onder het pseudoniem Fjodor Klondyke. De schenking is een belangrijke toevoeging aan de collectie triviale lectuur van de KB.

De collectie Van Eyle
Wim van Eyle (1936) heeft decennialang Nederlandstalige misdaadromans verzameld en onderzocht. Hij stelde zelf in 2008 een lexicon van Nederlandstalige misdaadauteurs op, waarin hij alle moderne Nederlandstalige ‘spannende’ boeken nauwgezet in kaart bracht.

Geminacht genre
Tegenwoordig grossieren vrijwel elke boekhandel en bibliotheek in ruime collecties met moord en doodslag, maar vroeger werd er vaak sterk op dit genre neergekeken. Veel uitgaven zijn daarom niet goed bewaard. Daarmee was een belangrijke bron van kennis over de populaire Nederlandse cultuur in de (vooral vroege) 20ste eeuw maar beperkt toegankelijk.

Belangrijke toevoeging aan collectie KB
De schenking van Van Eyle is een belangrijke toevoeging aan de collectie ‘pulp’ en aanverwante lectuur van de KB, genres die vroeger niet zo goed bewaard werden. Arno Kuipers, collectiespecialist bij de KB: “Als nationale bibliotheek dient de KB alle Nederlandse publicaties te bewaren, óók als dat publicaties zijn op het terrein van triviale lectuur of ‘pulp’. Met terugwerkende kracht vullen we de collecties aan van dit soort genres, die in het verleden verwaarloosd zijn.”

De schenking bevat veel eerste drukken van vroege Nederlandse misdaadauteurs, zoals Ivans (pseudoniem van Jacob van Schevichaven), G.H. Priem, Herman Middendorp, Jules van Dam en Willy Corsari. Ook de tientallen romans van de veelschrijvers Edward Multon (Herman N. van der Voort) en Francis Hobart (Cor Docter) zijn nu zeer ruim voorhanden in de KB.

Vlaamse misdaadromans naar Antwerpen
Naast Nederlandse misdaadromans had Van Eyle ook een omvangrijke collectie Vlaamse misdaadromans. Deze Vlaamse uitgaven gaan op verzoek van Van Eyle naar Vlaanderen, waar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen ze onder haar hoede zal nemen.