Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) viert twintigjarig bestaan

In 2019 is het twintig jaar geleden dat de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is opgericht. DBNL is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden.

Tijdens dit jubileumjaar wordt via verschillende kanalen extra de aandacht gevestigd op deze digitale schatkamer die wereldwijd vrij toegankelijk is voor iedereen. Zo komt in de DBNL-nieuwsbrief maandelijks een bekende DBNL-fan aan het woord, die vertelt over een schat die hij of zij uit de digitale bibliotheek heeft opgediept. Ook zal er in september een feestelijk evenement in Brussel plaatsvinden.

De DBNL-collectie omvat op dit moment meer dan 4,5 miljoen pagina’s uit 16.000 titels en groeit jaarlijks met zo’n 300.000 pagina’s. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks ruim vier miljoen keer geraadpleegd door onderzoekers, docenten, studenten en boekenliefhebbers van over de hele wereld.

De stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren werd op 6 juli 1999 opgericht door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. In een tijd waarin het bezit van een computer met internetaansluiting lang niet zo vanzelfsprekend was als nu, bouwde een groep pioniers aan een digitale bibliotheek over de literatuur en cultuurgeschiedenis van het Nederlandse taalgebied. Al snel zag de overheid het belang van zo’n digitale bibliotheek en stelde via de Nederlandse Taalunie financiën beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van de collectie. Inmiddels is de DBNL ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en zijn de Taalunie en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken als samenwerkingspartners betrokken bij het beleid, de financiering (Taalunie) en de uitvoering in Vlaanderen (Vlaamse Erfgoedbibliotheken).