Digital Trust Center overheid bereikte meer ondernemers in 2023

Cybersecurityorganisatie Digital Trust Center (DTC) heeft in 2023 meer ondernemers bereikt door de inzet van verschillende middelen. Het gaat onder meer om interactieve tools, een aanvullende subsidieregeling voor kleine bedrijven en professionalisering van notificatiedienstverlening.

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat informeerde de Tweede Kamer vorige week over de voortgang van het DTC. Het vergroten van de cyberweerbaarheid van bedrijven is een belangrijk doel van de organisatie. Dat begint bij het bereiken van de doelgroep. Maar daarnaast moeten ondernemers er ook echt mee aan de slag.

Gedragsverandering en bewustwording

Het jaar 2023 stond daarom in het teken van gedragsverandering. Zo werd de CyberVeilig Check voor zzp en mkb gelanceerd. Deze laagdrempelige tool is gericht op ondernemers die nog niet veel kennis en ervaring hebben op het gebied van cybersecurity. Het geeft ze een concrete actielijst met basismaatregelen waar ze zelf mee aan de slag kunnen. 

Er zijn daarnaast verschillende bewustwordingscampagnes begonnen om ondernemers cyberbewust te maken en aan te zetten tot actie. Een daarvan is de pilot subsidieregeling Mijn Cyberweerbare Zaak. Mkb’ers die financiële knelpunten ervaren voor het treffen van cybermaatregelen krijgen een tegemoetkoming van 50 procent van de kosten ontvangen. Volgens Adriaansens had de pilot een totaalbudget van drie ton en was deze na drie weken overtekend.

Op dit moment wordt de subsidie geëvalueerd en onderzocht of de subsidieregeling in 2024 opnieuw beschikbaar kan worden gesteld.