Derde financieringsronde Digitaal Burgerschap geopend

Op 15 augustus is de derde inschrijvingsronde geopend voor de financieringsregeling Digitaal Burgerschap. Dit programma zet zich in om iedereen aangehaakt te houden in de snel veranderende digitale wereld. De ronde sluit op 15 september dit jaar. 

Er zijn drie soorten financiering aan te vragen:

Het programma Digitaal Burgerschap ondersteunt bibliotheken en POI’s in het ontwikkelen van een visie en programmering rondom het thema Digitaal Burgerschap. In het starttraject maken bibliotheken onder andere een lokaal plan en een Theory of Change; hierin vormt de bibliotheek een visie, bepaalt ze welke impact het programma moet hebben en met welke activiteiten ze dat gaat doen. Na het afronden van het starttraject kan een bibliotheek, op basis van het lokaal plan, de programmeringsregeling aanvragen. Deze financiering is voor het programmeren en uitvoeren van de ideeën uit het lokaal plan. 

Naast deze regelingen is er ook een proeftuinregeling om te experimenteren en innovaties bij bibliotheken te stimuleren. Deze regeling is bedoeld voor organisaties (bibliotheken en POI’s) die al bezig zijn met digitaal burgerschap, die weten wat de behoefte is en wat er mist, en die een unieke toevoeging bedenken aan het bestaande aanbod.

Voorstellen rondom AI

Kandidaten voor de proeftuinregeling worden voor deze ronde in het bijzonder uitgedaagd om met thematische voorstellen rondom artificial intelligence (AI) te komen. Het doel van deze oproep is om de rol van de bibliotheek te verkennen en te vergroten in het bijbrengen van kennis en bewustzijn over AI en de mogelijkheden en uitdagingen die deze technologie met zich meebrengt.