Delpher.nl uitgebreid met bekende tijdschrifttitels

Vanaf vandaag is Delpher.nl uitgebreid met 113.000 afleveringen van 343 tijdschrifttitels. Onder de nieuw gedigitaliseerde titels bevinden zich een kleine 2800 afleveringen van Vrij Nederland, ruim 1600 afleveringen van De Groene Amsterdammer en vroege edities van Libelle en Margriet.

Van Vrij Nederland zijn nu de edities die zijn verschenen van 1946 tot en met 1994 op Delpher beschikbaar gemaakt. De afleveringen van na 1969 zijn alleen te raadplegen in de leeszaal van de KB. Dit vanwege auteursrechtafspraken met rechtenorganisaties van schrijvers en beeldmakers. Delpher had eerder al de Vrij Nederland-edities die verschenen tussen augustus 1940 en 1946 gedigitaliseerd. Van De Groene Amsterdammer zijn alle 1614 afleveringen uit de periode 1925-1960 vrij toegankelijk op Delpher.

Bijna twee miljoen pagina’s

Channa Hoogervorst, eindredacteur van Delpher.nl, noemt de uitbreiding van het aanbod belangrijk voor historici, journalisten en liefhebbers: ‘Er is een schat aan informatie toegankelijk geworden voor onderzoekers die zich bezighouden met bijvoorbeeld mentaliteitsgeschiedenis of het maatschappelijke engagement van voor of na de oorlog.’ Het team achter Delpher heeft een klein jaar aan de digitalisering van de bijna twee miljoen opgeleverde tijdschriftenpagina’s gewerkt. Een overzicht van alle nieuw gedigitaliseerde tijdschriftentitels is hier te vinden.

Ook van twee bekende damesbladen zijn nu flink meer afleveringen beschikbaar op Delpher.nl. Van Margriet zijn de edities die verschenen tussen 1951 en 1969 toegevoegd. De jaargangen 1970 tot en met 1974 zijn te raadplegen in de KB. Eveneens nieuw en vrij toegankelijk op Delpher zijn de afleveringen van Libelle die tussen 1936 en 1960 uitkwamen.