Daling mediatheken in het voortgezet onderwijs

Het aantal mediatheken in het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren gedaald. Waren er in 2019 nog 561 mediatheken, in 2022 waren dat er 427. Daarnaast is driekwart van de mediathecarissen niet of beperkt opgeleid voor deze functie.

Dat blijkt uit een analyse van zelfstandig onderzoeker Marleen Kieft en DUO Onderwijsonderzoek onder 205 mediathecarissen en 253 schoolleiders. Ze concluderen dat de beroepsgroep steeds verder vergrijst. Van de deelnemende mediathecarissen is 83 procent vijftig jaar of ouder, terwijl het in 2012 ging om 72 procent. Daarnaast laat een derde van de schoolleiders op scholen zonder mediatheek weten de meerwaarde van een mediatheek niet te zien.

Wel komt in het onderzoek naar voren dat er grote tevredenheid is over de bestaande mediatheken. Mediathecarissen geven hun mediatheek gemiddeld een 7,7; schoolleiders met een mediatheek geven de mediatheek een 7,5. Ze waarderen vooral de actuele en uitgebreide boekencollectie, de mooie, rustige ruimte en de toegankelijke locatie in de school.

Masterplan basisvaardigheden

Stichting Lezen en de KB roepen onderwijs en lokale bibliotheken op om de komende tijd meer te investeren in mediatheken en geschikt personeel. ‘Om het leesonderwijs optimaal te kunnen ondersteunen, is een goede leesomgeving en daarmee ook de aanwezigheid van een schoolmediatheek essentieel’, zegt directeur-bestuurder Gerlien van Dalen van Stichting Lezen.

‘Het demissionaire kabinet investeert met het Masterplan basisvaardigheden fors in de Bibliotheek¬†op school. Met deze impulsregeling kunnen scholen de komende drie jaar in samenwerking met lokale bibliotheken 515 mediatheken openen op locaties voor het praktijkonderwijs en het vmbo, waar mediatheken doorgaans ontbreken. We roepen schooldirecteuren en -besturen die niet van deze regeling gebruik kunnen maken ook op om te investeren in een volwaardige mediatheek op iedere middelbare school.’

> Het onderzoeksrapport Mediatheken in het voortgezet onderwijs; Stand van zaken 2023 is hier te bekijken, te downloaden of te bestellen.

Zelfstandig onderzoeker Marleen Kieft presenteert de resultaten van het onderzoek tijdens een webinar op 23 mei om 15:00 uur. Na de presentatie is er een panelgesprek met specialisten op het gebied van mediatheekwerk.