D66: Toekomst bibliotheek Vredespaleis onzeker

Het kabinet wil de subsidie voor de bibliotheek van het Vredespaleis per 1 januari 2019 beëindigen, waardoor het voortbestaan van de bibliotheek op het spel komt te staan. De bibliotheek van het Vredespaleis wordt gezien als een hoogstaande en unieke collectie op het gebied van internationaal recht.

De bibliotheek van het in 1913 door Andrew Carnegie opgerichte Vredespaleis wordt al sinds 1931 gefinancierd door de rijksoverheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is nu echter voornemens de subsidie voor de bibliotheek van het Vredespaleis per 1 januari 2019 stop te zetten, zo blijkt uit kamervragen van D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Beëindiging van de jaarlijkse subsidie betekent waarschijnlijk het einde van de bibliotheek. Sjoerdsma vraagt de minister of die zich ervan bewust is dat de bibliotheek van het Vredespaleis diverse nationale en internationale organisaties in Den Haag bedient, zoals het Internationaal Gerechtshof, het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Strafhof, de Nederlandse Hoge Raad en de Haagse Academie voor Internationaal Recht en dat de bibliotheek ook kan worden gebruikt door studenten, wetenschappers en andere geïnteresseerden.

‘De Bibliotheek van het Vredespaleis is gespecialiseerd in vakliteratuur over internationaal publiek- en privaatrecht, vergelijkend recht en jurisprudentie uit alle delen van de wereld. De bibliotheek is in de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze bibliotheken op haar vakgebied en wordt door juristen, wetenschappers en studenten uit de hele wereld geraadpleegd. De collectie bevat eveneens publicaties over internationale politiek, geschiedenis van de diplomatie en de vredesbeweging. Tot haar kostbaarste bezit behoren onder meer oude drukken van Erasmus en Grotius, bekende denkers uit de 16e en 17e eeuw die aan de wieg stonden van het vredesdenken en de ontwikkeling van het internationaal recht,’ zo valt te lezen op de website van het Vredespaleis. Sjoerdsma wil van minister Koenders weten op welke wijze de organisaties, onderzoekers en de academische wereld moeten worden bediend wanneer de collectie in de bibliotheek van het Vredespaleis niet langer voorhanden is. Sjoerdsma wijst verder op de oprichtingsakte van de Carnegie Stichting, waarin wordt gesteld dat het doel van deze stichting is om te voorzien in de oprichting en het onderhoud van een gerechtsgebouw en een bibliotheek en dat die akte ook voorschrijft dat Nederland zich verplicht voor eeuwig te zorgen voor het onderhoud en de efficiency van de Carnegie Stichting. Tenslotte wijst Sjoerdsma er nog op dat het besluit van de minister afbreuk zal doen aan het imago van Den Haag als juridische hoofdstad van de wereld.

Ook de Haagse D66-afdeling zegt erg geschrokken te zijn van het voornemen van minister Koenders en roept het Haagse college op om rond de tafel te gaan zitten met het ministerie van Buitenlandse Zaken om sluiting van de bibliotheek af te wenden. Robert van Asten, fractievoorzitter van D66 Den Haag in een reactie: ‘Ik vind het onbegrijpelijk. De werken van Erasmus en Grotius die daar te vinden zijn vormen de basis van ons huidige vredesdenken en internationaal recht. De belangrijkste elementen van hét motto van Den Haag: internationale stad van Vrede & Recht. Dit mag niet gebeuren.’ Van Asten voegt daar tegenover het Algemeen Dagblad aan toe: ‘Stopzetting van deze subsidiëring zou de bibliotheek ernstig kunnen schaden en daarmee een belangrijke pijler onder het profiel van Internationale Stad van Vrede en Recht negatief kunnen beïnvloeden.’

Het Vredespaleis ontving in 2015 in het totaal 4,4 miljoen euro subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De kosten van de bibliotheek bedroegen in dat jaar ruim 1,2 miljoen euro, zo blijkt uit de op de website van het Vredespaleis gepubliceerde begroting.

 (bron: Bibliotheekblad.nl)