Coördinator gezocht voor Basisregistratie Ondergronden (BRO) en Richtlijn OverstromingsRisico’s (ROR)

Ben jij een beleidsmedewerker/projectleider die uitstekend kan coördineren en die affiniteit heeft met ICT en een onderwerp als overstromingsrisico’s? En kun jij verschillende partijen goed met elkaar verbinden? Dan is BIJ12 op zoek naar jou!

BIJ12 is onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en werkt voor provincies. We brengen kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Ook zorgen we voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Goed opdrachtnemerschap, resultaatgerichtheid en samenwerken vinden we hierbij belangrijk. Ga voor meer informatie naar onze website of bekijk onze kennismakingsfilm

Voor de unit Gemeenschappelijke Beheerorganisatie Provincies (GBO) zoeken we een:

Coördinator voor de Basisregistratie Ondergronden (BRO) en Richtlijn OverstromingsRisico’s (ROR)
Utrecht, 28,8 uur per week

Provincies maken voor de uitvoering van hun taken gebruik van een aantal gemeenschappelijke applicaties en informatie­systemen. BIJ12 verzorgt vanuit de unit GBO het beheer en de doorontwikkeling van zo’n twintig van deze applicaties, zoals het Zwemwaterportaal dat laat zien waar je veilig kunt zwemmen in Nederland en de Risicokaart die toont welke risico’s iemand loopt in de directe woonomgeving. Binnen GBO werken we samen aan één doel: goed werkende applicaties waar opdrachtgevers tevreden over zijn. Jouw werkzaamheden hebben betrekking op twee onderwerpen: de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Richtlijn OverstromingsRisico’s (ROR).

Wat ga jij doen?

Voor de BRO
Grote opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei hebben enorme impact op de directe leefomgeving – niet alleen boven, maar ook onder de grond. Al deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de ondergrond. Niet alles kan op dezelfde plek. Het is dus essentieel om ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de ondergrond. Fundament hiervoor zijn eenduidige, betrouwbare data en informatie over de ondergrond van Nederland. Daarom wordt gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO), zie hier voor meer informatie.

De BRO is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers informatie opvragen over bodem en ondergrond. Overheden – waaronder provincies – zijn verantwoordelijk voor het toevoegen van registratieobjecten aan de BRO. Als coördinator voor de BRO neem je deel aan diverse overleggen, zoals het BRO-kernteam, Change Decision Board en Strategisch Overleg. Ook coördineer je activiteiten rond de opname van registratieobjecten. Verder stimuleer je het gebruik van de BRO door bronhouders bij provincies.

Voor de ROR
De Europese Richtlijn OverstromingsRisico’s (ROR) heeft als doel de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. De ROR wordt via een aantal stappen geïmplementeerd. In 2022 start de derde implementatiecyclus (ROR3). Vanwege de wettelijke taak en het feit dat de kaarten een landelijk overstromingsbeeld moeten opleveren, is gekozen voor een interprovinciale aanpak. Dit wordt gecoördineerd door BIJ12.

Jij bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de gegevensaanlevering voor het opstellen, actualiseren en publiceren van de overstromingsgevaar- en -risicokaarten op Risicokaart.nl. Je bent voorzitter van de werkgroep Kaarten voor de ROR en neemt deel aan werk- of projectgroepen, zoals de interbestuurlijke projectgroep Implementatie Richtlijn Overstromingsrisico’s (IMPRO) en de werkgroep voor de voorlopige risicobeoordeling. Je verzorgt de praktische contacten, organiseert bijeenkomsten en onderhoudt het netwerk met het oog op de productie van de kaarten. Je bent het aanspreekpunt vanuit de provincies voor de productie van de kaarten. Je coördineert en verzorgt de planning en een werkplan voor de daartoe benodigde werkzaamheden van en afstemming tussen de twaalf provincies en betrokken externe partijen. Ook zorg je voor interbestuurlijke afstemming tussen provincies, waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De kaartinformatie voor overstromingsrisco’s komt uit de Landelijke Database Overstromingsgegevens (LDO). Dit is de nationale dataset van overstromingsscenario’s en afgeleide overstromingsgegevens. Dit jaar wordt het technisch beheer opnieuw op de markt aanbesteed door BIJ12. Als coördinator heb jij hier een belangrijke rol in, onder andere door de brede groep aan belanghebbenden en eindgebruikers bij dit proces te betrekken.

Dit ben jij

Je bent een volwaardig gesprekspartner op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je treedt daarbij klantgericht, proactief en verbindend op. Je schakelt snel tussen verschillende niveaus en bent vaardig in het opstellen van adviezen. Je weet hoe je draagvlak creëert en hoe je de twaalf provincies op een lijn krijgt. Je signaleert relevante ontwikkelingen en vertaalt de gevolgen of kansen hiervan naar de organisatie. Je bent resultaatgericht en werkt gestructureerd. Verder ben je vaardig in oordeelsvorming en overtuigend in je communicatie en de aanpak van je werkzaamheden. Je voelt je thuis in een collegiale, professionele sfeer met aandacht voor medewerkers en inhoud van het werk.

Verder heb je:

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Kennis van de Basisregistratie Ondergronden (BRO) en de vraagstukken op dit gebied.
 • Kennis van politiek-bestuurlijke aangelegenheden en besluitvormingscircuits.
 • Kennis van het taakveld van provincies en ervaring met het werken voor provincies en hun ketenpartners.
 • Kennis van en ervaring met keteninformatiesystemen en datamanagement.
 • Ervaring in het uitvoeren van coördinerende werkzaamheden.
 • Vaardigheid in het opstellen van (beleids)adviezen, voorstellen en uitvoeringsplannen.

Wij bieden je

 • Een uitdagende functie in een energieke werkomgeving voor 28,8 uur per week (0,8 fte) voor 1 jaar met de optie voor verlenging. Indien aan de orde is detachering vanuit je huidige werkkring (bijvoorbeeld een provincie) mogelijk.
 • Een salaris van minimaal € 3.598,96 en maximaal € 5.119,70 per maand (afhankelijk van ervaring, salarisschaal 11 cao Provincies) op basis van 36 uur per week.
 • Naast je salaris een Individueel Keuzebudget (IKB) van circa 22%. Dit is inclusief onder andere 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Het IKB kan maandelijks worden uitgekeerd of worden gespaard. Je kunt het ook met voordeel inzetten voor bepaalde aankopen, zoals een fiets, opleiding of thuiswerkplek.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer op basis van ov.
 • Een telefoon en laptop van BIJ12.
 • Een persoonlijk ontwikkel budget van € 5.000 per 5 jaar.
 • Een moderne en open werkomgeving op loopafstand van Utrecht Centraal Station.

Reageren op deze functie?

Herken je jezelf in het profiel en de competenties en denk je een goede invulling te kunnen geven aan deze functie? Stuur dan je motivatiebrief samen met je cv naar HR via vacature@bij12.nl of solliciteer via het sollicitatieformulier op onze website. Doe zo snel mogelijk!

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Paul van der Linden (unitmanager GBO Provincies) op telefoonnummer 06-55 20 20 91.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.